External Masonry Repair

from 2

Διάνοιξη καναλιού στην τοιχοποιία

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Συχνά προκύπτει η μεταφορά ή η εκ νέου διάνοιξη ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών παροχών, με τη δημιουργία καναλιών στην τοιχοποιία που θα πρέπει να κλείσουν.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή της τοιχοποιίας κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών  τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή – Διάρκεια στο χρόνο

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 518
WRM 483 CEM COAT FINE
GLX 292 FLEX PRIM
STATUS ECO

Βήματα

dianixi-kanaliou.1 dianixi-kanaliou.2

BHMA 1: Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, σαθρά, εξογκώματα κτλ και κατόπιν την διαβρέχουμε

BHMA 2: Το γέμισμα γίνεται με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα WRM 518 (R2) της THRAKON

dianixi-kanaliou.3 dianixi-kanaliou.4

BHMA 3: Όσο το επισκευαστικό κονίαμα είναι ακόμα νωπό, το χαράσουμε με το μυστρί, προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση

BHMA 4: έφαρμόζουμε το WRM 483 CEM COAT FINE, τον εξαιρετικά λείο τσιμεντόστοκο της THRAKON

dianixi-kanaliou.5 dianixi-kanaliou.6

BHMA 5: λειαίνουμε με την σπάτουλα και αφαιρούμε τo υλικό που περισσεύει

BHMA 6: αφήνουμε το WRM 483 CEM COAT FINE να τραβήξει και τρίβουμε με σπογγώδες τριβίδι

dianixi-kanaliou.7

BHMA 7: κατόπιν ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

dianixi-kanaliou.8 dianixi-kanaliou.9

BHMA 8: τέλος, εφαρμόζουμε το STATUS ECO, το οποίο είναι οικολογικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών

Το STATUS ECO είναι ένα οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, άοσμο και απόλυτα φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επισκευή σαθρών σοβάδων με τα κατάλληλα υλικά

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Λόγω παλαιότητας ενδέχεται να υπάρχουν αποκολλήσεις σοβά στην τοιχοποιία.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή των σαθρών σοβάδων κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών  τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αποκατάσταση και παράλληλα Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292 FLEX PRIM
WRM 520
WRM 483 CEM COAT
STATUS ALL WEATHER

Βήματα

episkevi-sathron-sovadon.0 episkevi-sathron-sovadon.1

BHMA 1: Ξεκινάμε με την αποξήλωση των σαθρών με μια σπάτουλα και τον καλό καθαρισμό του υποστρώματος με ένα σκουπάκι

episkevi-sathron-sovadon.2

BHMA 2: Κατόπιν, ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

episkevi-sathron-sovadon.3 episkevi-sathron-sovadon.4

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα WRM 520 και περιμένουμε 20 λεπτά για να στεγνώσει

BHMA 4: Εφαρμόζουμε τον τσιμεντόστοκο WRM 483 CEM COAT

episkevi-sathron-sovadon.5 episkevi-sathron-sovadon.6

BHMA 5: Αφού στεγνώσει ο τσιμεντόστοκος, τον τρίβουμε προκειμένου να λειάνουμε την επιφάνεια

ΒΗΜΑ 6: Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

episkevi-sathron-sovadon.7 episkevi-sathron-sovadon.8

BHMA 7: Βάφουμε την επιφάνεια με το STATUS ALL WEATHER, σε δύο στρώσεις.

Tο ALL WEATHER είναι ένα ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μονώνει, από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο.

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επισκευή Σκυροδέματος

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Μετά το ξεκαλούπωμα εμφανίζονται μικρά ή μεγάλα κενά και φωλιές στο σκυρόδεμα, στις κολώνες, τα δοκάρια ή τις πλάκες. Άλλοτε από ανεπαρκή δόνηση, χτυπήματα, τριβή, ενανθράκωση ή άλλα αίτια, καταστρέφονται οι ακμές ή/και οι επιφάνειες των κολώνων, σκαλοπατιών και τοιχίων σκυροδέματος. Ανάλογες φθορές μπορεί να παρατηρηθούν και σε σωλήνες, ρείθρα ή άλλων στοιχείων σκυροδέματος.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή των κενών που έχουν σχηματιστεί θα γίνει με  το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος  WRM 525 το οποίο έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, μηδενική συρρίκνωση και υψηλές αντοχές όμοιες με αυτές του προς αποκατάσταση σκυροδέματος.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 510

WRM 525

Βήματα

 • Με κρουστικό εργαλείο ή καλέμι απομακρύνουμε τα σαθρά ή ενανθρακωμένα μέρη του σκυροδέματος.
 • Εάν έχει αποκαλυφθεί και ο μεταλλικός οπλισμός, τον καθαρίζουμε από υπολείμματα σκυροδέματος και διαβρώσεις και τον ασταρώνουμε με το αντιδιαβρωτικό επαλειφόμενο κονίαμα WRM 510 (βλ. Επισκευή διαβρωμένου οπλισμού). Αν ο οπλισμός έχει φθαρεί σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να αποκατασταθεί.
 • Πλένουμε με νερό υπό πίεση τις επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρμοστούν τα επισκευαστικά υλικά και αφήνουμε να στεγνώσει.
 • Εφαρμόζουμε το επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα WRM 525 για να κλείσουμε τα κενά και τις φωλιές στο φθαρμένο σκυρόδεμα.
 • Όπου χρειάζεται καλουπώστε το προς αποκατάσταση τμήμα του σκυροδέματος και στη συνεχεία εκχύστε το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα WRM 525 προσέχοντας να γίνει επιμελής διάστρωση και κάλυψη όλων των κενών. Φροντίστε ώστε να βγαίνει όλος ο παραγόμενος αέρας και να μην υπάρχουν κενά. Το πάχος του κονιάματος μπορεί να φτάσει μέχρι τα 4 cm.
 • Το επισκευαστικό κονίαμα θα πρέπει να εφαρμόζεται με επιμέλεια και να πιέζεται με δύναμη ώστε να καλύπτει όλα τα κενά από το βάθος προς την εξωτερική επιφάνεια. Με ιδιαίτερη επιμέλεια θα πρέπει να καλύπτουμε τον μεταλλικό οπλισμό.
 • Όταν κλείσει το κενό, λειαίνουμε την εξωτερική επιφάνεια ή την εκτραχύνουμε αν πρόκειται να σοβατιστεί.
 • Για την ομοιόμορφη απόκτηση αντοχών και για την αποφυγή ρωγμών, πρέπει η τελική επιφάνεια διατηρείται υγρή, για τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή, και να εμποδίζεται το γρήγορο στέγνωμα με κατάλληλο υγρό κάλυμμα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, και σε επιφάνειες που βρίσκονται κάτω από δυνατό ήλιο. Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται όταν η εξωτερικά θερμοκρασία είναι μεταξύ +5oC και +35oC, και όχι υπό βροχή.

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Διαβρωμένος οπλισμός και τρόπος επισκευής

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Τα προβλήματα της διάβρωσης του σοβά από την υγρασία, μπορεί να είναι τόσο έντονα ώστε να φτάσουν μέχρι την τοιχοποιία. τα προβλήματα είναι ακόμα πιο έντονα όταν η εισερχόμενη υγρασία έχει προκαλέσει διάβρωση και του οπλισμού.

Το φαινόμενο της ενανθράκωσης (μετατροπή των υδροξειδίων του ασβεστίου Ca(OH)2 που περιέχονται στο σκυρόδεμα σε ανθρακικό ασβέστιο CaCO3) καθώς και η υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων στα έντονα διαβρωτικά περιβάλλοντα όπως στις βιομηχανικές, αστικές, παραθαλάσσιες περιοχές, κλπ οδηγεί στη μείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέματος η οποία προστατεύει το σιδηρό οπλισμό.

Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η διάβρωση, δηλαδή το σκούριασμα του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος και οι ρηγματώσεις λόγω αύξησης του όγκου του οπλισμού, τα οποία δημιουργούν κινδύνους για τη στατικότητα του φέροντος οργανισμού της κατασκευής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επάλειψη του σιδηρού οπλισμού με το αντιδιαβρωτικό επαλειφόμενο κονίαμα WRM 510 θωρακίζει τον οπλισμό από τα αρνητικά αποτελέσματα της ενανθράκωσης (σκουριά) και τα χλωρίδια αυξάνοντας το χρόνο ζωής του οπλισμένου σκυροδέματος και προστατεύοντας τη στατικότητα του κτιρίου. Κατόπιν, επισκευάζουμε το σκυρόδεμα, με το WRM 525, ένα ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα πολύ υψηλών αντοχών (R4).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή – Πολύ Υψηλές Μηχανικές Αντοχές

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 510

WRM 525

Βήματα

 1. Απομακρύνετε τα φθαρμένα τμήματα του σκυροδέματος μέχρι να φθάσετε σε υγιές υπόστρωμα. Αποκαλύψτε πλήρως το μεταλλικό οπλισμό στα σημεία που θα γίνει η επισκευή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικάλυψη του με το αστάρι WRM 510
 2. Στη συνέχεια καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά με χρήση συρμάτινης βούρτσας, ματσακονιού, αμμοβολής ή βελονοπίστολου, ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση της διάβρωσης. Εάν υπάρχουν λείες επιφάνειες σκυροδέματος και πρόκειται να ακολουθήσει εφαρμογή επισκευαστικών υλικών, πρέπει να τις εκτραχύνετε αρκετά με κάποιο καλέμι.
 3. Τέλος πλύνετε και καθαρίστε τις επιφάνειες (οπλισμού και σκυροδέματος) με νερό υπό πίεση.Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα πάνω στις οποίες θα εφαρμοστεί το προϊόν WRM 510 πρέπει να έχουν βραχεί μέχρις κορεσμού και το νερό που περισσεύει να απομακρύνεται
 4. Εφαρμόστε στον μεταλλικό οπλισμό καθώς και σε όλες τις επιφάνειες του αποκαλυμμένου σκυροδέματος το αντιδιαβρωτικό επαλειφόμενο κονίαμα WRM 510
 5. Όταν τραβήξει το αστάρι σιδηρού οπλισμού, αλλά όσον είναι ακόμη νωπό, εφαρμόζουμε το επισκευαστικό κονίαμα WRM 525 για να κλείσουμε τα κενά του σκυροδέματος που δημιουργήσαμε
 6. Όπου χρειάζεται καλουπώστε το προς αποκατάσταση τμήμα του σκυροδέματος και στη συνεχεία εκχύστε το επισκευαστικό κονίαμα WRM 525 προσέχοντας να γίνει επιμελής διάστρωση και κάλυψη όλων των κενών. Φροντίστε ώστε να βγαίνει όλος ο παραγόμενος αέρας και να μην υπάρχουν κενά. Το πάχος του κονιάματος μπορεί να φτάσει μέχρι τα 4 cm. Το επισκευαστικό κονίαμα θα πρέπει να εφαρμόζεται με επιμέλεια και να πιέζεται με δύναμη ώστε να καλύπτει όλα τα κενά από το βάθος προς την εξωτερική επιφάνεια. Με ιδιαίτερη επιμέλεια θα πρέπει να καλύπτουμε τον μεταλλικό οπλισμό
 7. Όταν κλείσει το κενό, λειαίνουμε την εξωτερική επιφάνεια ή την εκτραχύνουμε αν πρόκειται να σοβατιστεί

Για την ομοιόμορφη απόκτηση αντοχών και για την αποφυγή ρωγμών, πρέπει η τελική επιφάνεια διατηρείται υγρή, για τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή, και να εμποδίζεται το γρήγορο στέγνωμα με κατάλληλο υγρό κάλυμμα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, και σε επιφάνειες που βρίσκονται κάτω από δυνατό ήλιο. Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται όταν η εξωτερικά θερμοκρασία είναι μεταξύ +5oC και +35oC και όχι υπό βροχή.

Συμβουλή: για διαμόρφωση γωνίας χρησιμοποιούμε γωνιακή σπάτουλα είτε σπάτουλα και μυστρί ταυτόχρονα. οι εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες του WRM 525 μας δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας γωνίας χωρίς καλούπωμα και ιδιαίτερη προσπάθεια.

το WRM 525 είναι ένα επισκευαστικό υψηλών αντοχών (R4), κατάλληλο για επισκευή και αποκατάσταση υψηλών απαιτήσεων παλαιού και νέου, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών σε μπετόν που προέρχονται από κακοτεχνίες, φθορές, πρόσκρουση. μπορεί να εφαρμόζεται είτε χυτό με μυστρί ή εκτόξευση. είναι μη συρρικνούμενο υλικό με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα και αναπτύσσει γρήγορα τις αντοχές του.

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Επισκευή ρωγμών > 1cm

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι ρωγμές > 1cm που συχνά εμφανίζονται στις τοιχοποιίες πληρώσεως αποτελούν κίνδυνο για την στατικότητά τους.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή των ρηγματώσεων της τοιχοποιίας κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 520

WRM 550

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας (223gr/m2)

Βήματα

 1. Αρχικά καθαιρείται ο σοβάς εκατέρωθεν της ρωγμής 15-20 cm σε κάθε πλευρά και γίνεται διάνοιξη της ρωγμής με αιχμηρό εργαλείο σε σχήμα V. Το κενό που θα σχηματιστεί καθαρίζεται πολύ καλά από τη σκόνη και τα μπάζα
 2. Στη συνέχεια διαβρέχεται το υπόστρωμα και γίνεται η εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος ταχείας πήξης WRM 520
 3. Μετά την πάροδο 20-30 λεπτά γίνεται η αποκατάσταση του καθαιρεμένου σοβά με το ταχύπηκτο επισκευαστικό επίχρισμα WRM 550, οπλίζοντας το πάχος εφαρμογής με τη χρήση του υαλοπλέγματος ενίσχυσης τοιχοποιίας της THRAKON (223g/m2). Το υαλόπλεγμα μπαίνει στα 2/3 του συνολικού πάχους του επισκευαστικού σοβά WRM 550
 4. Την επόμενη ημέρα γίνεται η αποκατάσταση του καθαιρεμένου σοβά με το ταχύπηκτο επισκευαστικό επίχρισμα WRM 550

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Αποσύνδεση τοιχοποιίας

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι καθιζήσεις και οι σεισμοί συχνά οδηγούν στην αποσύνδεση της τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό με αποτέλεσμα να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την στατικότητα τους καθώς και για την ασφάλεια των κατοίκων.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή της αποσυνδεδεμένης τοιχοποιίας κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

THC 410C

WRM 520

WRM 550

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας (223gr/m2)

Βήματα

 1. Στα σημεία που οι τοιχοποιία έχει αποσυνδεθεί από το φέροντα οργανισμό καθαιρείται ο σοβάς 15-20cm σε κάθε πλευρά και γίνεται διάνοιξη της αποσύνδεσης με αιχμηρό εργαλείο σε σχήμα V. Το κενό που θα σχηματιστεί καθαρίζεται πολύ καλά από τη σκόνη και τα μπάζα
 2. Στη συνέχεια διαβρέχεται το υπόστρωμα και γίνεται η εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος ταχείας πήξης WRM 520
 3. Μετά την πάροδο 20-30 λεπτών εφαρμόζουμε το σύστημα κόλλα-πλέγμα-κόλλα με χρήση του κονιάματος THC 410C και του υαλοπλέγματος ενίσχυσης τοιχοποιίας της THRAKON (223g/m2)
 4. Την επόμενη ημέρα γίνεται η αποκατάσταση του καθαιρεμένου σοβά με τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά WRM 550

Products used : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

from 2