External Masonry

from 1

Στεγανοποίηση κατά της ανερχόμενης υγρασίας

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η ανερχόμενη υγρασία οφείλεται σε υπόγεια η επιφανειακά νερά που βρίσκονται στο έδαφος και προσβάλει τις κατασκευές από τα θεμέλια μέσω των τριχοειδών αγγείων των υλικών δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα όπως διάλυση και αποσάθρωση των δομικών υλικών, σχηματισμό εξανθημάτων, ρηγματώσεις και θραύσεις ακόμη και χημικές διαβρώσεις και οξειδώσεις.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ιδανική λύση προστασίας έναντι στην ανερχόμενη υγρασία αποτελεί το ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών DSF 350 FLEX Με το οποίο δημιουργούμε ένα στεγανό αρμό μεταξύ πλάκας και τοιχοποιίας αλλά και μια περιμετρική ζώνη στεγάνωσης μεταξύ του εδάφους και της τοιχοποιίας σε ύψος 30 – 40 cm.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

DSF 350

KF 12/7 – F 12/7

Βήματα

Καθαρίζουμε την επιφάνεια έδρασης της τοιχοποιίας από ξένα υλικά και εξογκώματα και την διαβρέχουμε

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε 2 στρώσεις σταυρωτά DSF 350 FLEX σε πλάτος ίδιο με αυτό της τοιχοποιίας και ξεκινάμε το χτίσιμο των λίθων με λάσπη χτισίματος

Μετά την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας και πριν το σοβάτισμα δημιουργούμε μια ζώνη στεγάνωσης εξωτερικά της τοιχοποιίας και σε ύψος και 30-40cm από το έδαφος εφαρμόζοντας πάλι 2 στρώσεις σταυρωτά DSF 350 FLEX

Κατά μήκος της ένωσης της τοιχοποιίας με το δάπεδο συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με την ελαστική ταινία υαλοπλέγματος KF 12/7 ή με την ελαστική ταινία πολυεστερικού υφάσματος F 12/7, πλάτους 12 cm. Η τοποθέτηση τους γίνεται με τον εξής τρόπο: Εφαρμόζεται μια στρώση με DSF 350 FLEX, σε πλάτος 15 – 17 cm κατά μήκος των σημείων που χρήζουν ενίσχυσης, και τοποθετείται η ταινία ενώ ακόμη η στρώση είναι νωπή. Ακολουθούν δύο ακόμη στρώσεις η καθεμία αφού στεγνώσει η προηγούμενη

Η τοιχοποιία την επόμενη ημέρα μπορεί να σοβατιστεί κανονικά

Products used : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Αδιαβροχοποίηση επιφάνειας σοβάδων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Συχνά οι σοβάδες αποτυγχάνουν να προστατέψουν επαρκώς και σε βάθος χρόνου τις τοιχοποιίες των κτιρίων από την υγρασία, τις βροχές και γενικά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επίσης, λόγω των συστολοδιαστολών που δημιουργούνται από τις θερμοκρασιακές αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και μεταξύ ημέρας και νύχτας, συχνά οι σοβάδες ρηγματώνουν με αποτέλεσμα να εισέρχεται υγρασία στο εσωτερικού του κτιρίου. Η υγρασία αυτή παγώνει κατά της περιόδους των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών δημιουργώντας επιπλέον ρηγματώσεις.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η προσθήκη στους σοβάδες ενισχυτικής ρητίνης GLX 296 τύπου Latex βελτιώνει τις ιδιότητες τους προσφέροντας αδιαβροχοποίηση, ελαστικότητα, αντοχή στον παγετό και στις ακραίες καιρικές συνθήκες αλλά και στις χημικές επιδράσεις των διαβρωτικών περιβαλλόντων, όπως π.χ. κοντά στη θάλασσα.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 296

Βήματα

H ενισχυτική ρητίνη προστίθεται στο νερό του μίγματος πριν την ανάμιξή του με το σοβά σε αναλογία: GLX 296 προς νερό = 1 : 4 έως 1 : 5

Στη συνέχεια στο μίγμα που παρασκευάσαμε ρίχνουμε τα συστατικά του σοβά και αναδεύουμε κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουμε μία ομογενή μάζα κονιάματος με καλή εργασιμότητα ή οποία να στέκεται στην τοιχοποιία χωρίς να πέφτει

Products used : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Στεγανοποίηση εξωτερικής τοιχοποιίας με σύστημα 2 στρώσεων σοβά

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι εξωτερικές επιφάνειες των σοβάδων είναι απορροφητικές σε νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μούχλες και ρύποι στους τοίχους. Πέραν αυτών η υγρασία δημιουργεί και πολλά προβλήματα στις εσωτερικές επιφάνειες των οικιών.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η αδιαβροχοποίηση των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων γίνεται με χρήση των έτοιμων υδαταπωθητικών σοβάδων της THRAKON οι οποίοι εμποδίζουν την διείσδυση των νερών της βροχής ενώ παράλληλα επιτρέπουν την διαπνοή της τοιχοποιίας. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πίεση χρονοδιαγράμματος, μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα σοβατίσματος δύο στρώσεων με χρήση υδαταπωθητικού επιχρίσματος για την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

SHP 205

ΝΗP 250 WR

ΝΗP 255 WR

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων (110g/m2)

Γωνιόκρανα

Βήματα

Διασφαλίστε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό, στερεό, σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά και έλαια. Κόψτε και αφαιρέστε οποιεσδήποτε προεξοχές από μεταλλικό οπλισμό σε βάθος 1 cm από την επιφάνεια και να ασταρώστε τις. Πριν την έναρξη της εφαρμογής διαβρέχετε καλά τις επιφάνειες με νερό

Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες (π.χ. πορομπετόν) ασταρώνονται με το ακρυλικό αστάρι GLX 290.

Για την εφαρμογή των επιχρισμάτων 3 στρώσεων βλ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ.

Products used : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Στεγανοποίηση εξωτερικής τοιχοποιίας με σύστημα 3 στρώσεων σοβά

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι εξωτερικές επιφάνειες των σοβάδων είναι απορροφητικές σε νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μούχλες και ρύποι στους τοίχους. Πέραν αυτών η υγρασία δημιουργεί και πολλά προβλήματα στις εσωτερικές επιφάνειες των οικιών.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η αδιαβροχοποίηση των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων γίνεται με χρήση των έτοιμων υδαταπωθητικών σοβάδων της THRAKON οι οποίοι εμποδίζουν την διείσδυση των νερών της βροχής ενώ παράλληλα επιτρέπουν την διαπνοή της τοιχοποιίας. Για μεγαλύτερη προστασία, μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα σοβατίσματος τριών στρώσεων με χρήση υδαταπωθητικού επιχρίσματος για την εφαρμογή της τρίτης στρώσης.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

SHP 205

GHP 210

FHP 225 WR

FHP 221 WR

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων (110g/m2)

Γωνιόκρανα

Βήματα

Διασφαλίστε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό, στερεό, σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά και έλαια. Κόψτε και αφαιρέστε οποιεσδήποτε προεξοχές από μεταλλικό οπλισμό σε βάθος 1 cm από την επιφάνεια και να ασταρώστε τις. Πριν την έναρξη της εφαρμογής διαβρέχετε καλά τις επιφάνειες με νερό

Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες (π.χ. πορομπετόν) ασταρώνονται με το ακρυλικό αστάρι GLX 290.

Για την εφαρμογή των επιχρισμάτων 2 στρώσεων βλ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 2 ΣΤΡΩΣΕΩΝ.

Products used : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Application :

from 1