Cementitious

Flooring screeds for all applications either for filling or leveling and suitable for constructions with load problems

from 1

Εξομάλυνση και επιπέδωση δαπέδου

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Για την επίστρωση παρκέ, μοκέτας, πλαστικών πλακιδίων (PVC) επιξειδικών δαπέδων ή και για άλλες εφαρμογές, απαιτούνται δάπεδα οριζόντια, τελείως επίπεδα και λεία. Με το σκυρόδεμα και με τις κοινές τσιμεντοκονίες είναι αδύνατο να επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Πάνω στο δάπεδο θα εφαρμόσουμε το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα NSF 610 για εξομάλυνση ανωμαλιών έως 10mm ή το NSF 611 για εξομάλυνση ανωμαλιών μεγαλύτερων του 1cm μέχρι 4cm. Το δάπεδο θα αποκτήσει λεία επιφάνεια και θα είναι έτοιμο να επιστρωθεί με τα υλικά της επιλογής μας.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

NSD 600

NSF 610

NSF 611

Βήματα

Αρχικά εξασφαλίζουμε ισχυρές και καθαρές επιφάνειες, χωρίς ρωγμές και κενά.

Αν στα δάπεδα υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες μεγαλύτερες από 4cm (δηλαδή το μέγιστο πάχος εφαρμογής του NSF 611) ακόμη και τοπικά, τότε εφαρμόζουμε αρχικά την τσιμεντοκονία NSD 600 (βλ. Γέμισμα δαπέδων με τσιμεντοκονία) προκειμένου να εξομαλύνουμε την επιφάνεια.

Ασταρώνουμε την τσιμεντοκονία με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3. Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να γίνει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας.

Για την εξομάλυνση ανωμαλιών έως 10mm επιλέγουμε το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα NSF 610 ενώ για εξομάλυνση ανωμαλιών μεταξύ 1cm και 4cm επιλέγουμε το NSF 611.

Παρασκευάζουμε το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο δίνοντας μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την ποσότητα νερού που αναγράφεται στο σακί ή στα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Για την παρασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητο ηλεκτρικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών, ή μηχανή συνεχούς ανάμιξης η οποία απαραίτητα να πρέπει να διαθέτει τα ειδικά εξαρτήματα για αυτοεπειπεδούμενα δάπεδα.

Το έτοιμο προϊόν χυτεύεται και υποβοηθείται με μια μεγάλη οδοντωτή μεταλλική σπάτουλα, λασπιέρα κλπ. προκειμένου να καλύψει την επιθυμητή επιφάνεια. Ενώ το δάπεδο είναι ακόμη ρευστό, επεξεργαζόμαστε την επιφάνειά του με ειδικό ακτινικό ρολό, έτσι ώστε να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν και οι ενώσεις μεταξύ των διαφορετικών στρώσεων, και θα προκύψει μια ομοιόμορφη και οριζοντιωμένη επιφάνεια. Συνιστάται η χρήση οδηγών για την επίτευξη ενιαίου πάχους. Για την αποφυγή εμφάνισης ρηγματώσεων που έχουν αναπτυχθεί στο υπόστρωμα συνίσταται η χρήση αρμών διαστολής.

Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Αφήνουμε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές. Η διάρκεια αυτή θα εξαρτηθεί από τις κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά ο συνιστάμενος χρόνος είναι περίπου 15 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

Products used : ΔΑΠΕΔΑ

Γέμισμα δαπέδου με ελαφροβαρή τσιμεντοκονία

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων στα δάπεδα, οι επιφάνειες είναι απαραίτητο να είναι επίπεδες και σχετικά λείες. Συνήθως απαιτείται μεγάλο πάχος επιπεδωτικού υλικού προκειμένου να εξομαλυνθούν οι επιφάνειες, να δοθούν οι απαραίτητες κλήσεις για την απομάκρυνση των νερών και επί πλέον να καλυφθούν οι σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων, κεντρικής θέρμανσης, κλπ που βρίσκονται τοποθετημένες στο έδαφος. Αυτό το μεγάλο πάχος του υλικού επιβαρύνει τις πλάκες της οικοδομής με μεγάλα φορτία.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για την επιπέδωση των δαπέδων και την κάλυψη των σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθεί το ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο NSD 620 το οποίο περιέχει κόκκους αδρανών από θρυμματισμένο YTONG.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

GLX 296

NSD 620

Βήματα

Καθαρίζουμε το δάπεδο από ρύπους και υπολείμματα σκυροδέματος. Κλείνουμε- αν υπάρχουν – τα μεγάλα κενά.

Τοποθετούμε ένα αφρώδες υλικό πάχους 1cm περιμετρικά στον τοίχο, ώστε η τσιμεντοκονία που θα πέσει να μην ακουμπήσει στους τοίχους.

Ασταρώνουμε το υπόστρωμα με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3. Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να γίνει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας.

Τοποθετούμε τους κατάλληλους οδηγούς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις ρήσεις και την επιπέδωση της τελικής επιφάνειας.

Παρασκευάζουμε την τσιμεντοκονία, με μηχανή και με το χέρι και την απλώνουμε στο δάπεδο με την βοήθεια κοινής ή δονούμενης μεταλλικής πήχης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αντοχή, ελαστικότητα, πρόσφυση συνιστούμε στο νερό της ανάμιξης να προστεθεί και μια ποσότητα βελτιωτικού πρόσμικτου GLX 296.

Όταν η τσιμεντοκονία τραβήξει, ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας δημιουργούμε αρμούς διαστολής ανά 2,5-3 τρέχοντα μέτρα προκειμένου να περιορίσουμε τις συστολές και την δημιουργία ρηγματώσεων.

Για εφαρμογές στις οποίες δεν έχουμε απευθείας πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με το υπόβαθρο (όπως πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου, μονωτικές πλάκες, κλπ) απαιτείται κατάλληλη ενίσχυση με οπλισμό. Το δάπεδο είναι βατό μετά από 12 ώρες στους +20οC.

Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Products used : ΔΑΠΕΔΑ

Αδιαβροχοποίηση τσιμεντοκονίας

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι τσιμεντοκονίες που χρησιμοποιούνται για το γέμισμα, την επιπέδωση και τη στεγάνωση πισίνων, δεξαμενών και υπογείων πρέπει να είναι αδιαπέραστες από το νερό και να δημιουργούν ένα φράγμα προστασίας από την απλή υγρασία μέχρι και την υδροστατική πίεση.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η προσθήκη ενισχυτικής ρητίνης GLX 296 τύπου Latex στεγανοποιεί τις τσιμεντοκονίες ακόμη και έναντι της υδροστατικής πίεσης, προστατεύει από τις ρηγματώσεις και αυξάνει την πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 296

Βήματα

H ενισχυτική ρητίνη προστίθεται στο νερό του μίγματος πριν την ανάμιξή του με την τσιμεντοκονία σε αναλογία: GLX 296 προς νερό = 1 : 2 έως 1 : 3.

Στη συνέχεια στο μίγμα που παρασκευάσαμε ρίχνουμε την τσιμεντοκονία και αναδεύουμε κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουμε μία ομογενή μάζα κονιάματος με άριστη εργασιμότητα.

Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας στο δάπεδο συνίσταται το αστάρωμα του υποστρώματος με επαλειφόμενο αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων ή σκυροδέματος ή με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3.

Products used : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αντοχή τσιμεντοκονίας στις τριβές

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι μηχανικές καταπονήσεις που δέχονται οι τσιμεντοκονίες και οι ιδιαίτερα έντονες τριβές κατά τη χρήση τους συχνά καταλήγουν σε φθορά και αποκολλήσεις.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η προσθήκη στις τσιμεντοκονίες ενισχυτικής ρητίνης GLX 296 τύπου Latex βελτιώνει τις μηχανικές τους ιδιότητες και αυξάνει την αντίσταση στην τριβή.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 296

Βήματα

H ενισχυτική ρητίνη προστίθεται στο νερό του μίγματος πριν την ανάμιξή του με την τσιμεντοκονία σε αναλογία: GLX 296 προς νερό = 1 : 2 έως 1 : 4.

Στη συνέχεια στο μίγμα που παρασκευάσαμε ρίχνουμε την τσιμεντοκονία και αναδεύουμε κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουμε μία ομογενή μάζα κονιάματος με άριστη εργασιμότητα.

Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας στο δάπεδο συνίσταται το αστάρωμα του υποστρώματος με επαλειφόμενο αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων ή σκυροδέματος ή με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3.

Products used : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Γέμισμα με τσιμεντοκονία

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων στα δάπεδα, οι επιφάνειες είναι απαραίτητο να είναι επίπεδες και σχετικά λείες. Συνήθως απαιτείται μεγάλο πάχος επιπεδωτικού υλικού προκειμένου να εξομαλυνθούν οι επιφάνειες, να δοθούν οι απαραίτητες κλήσεις για την απομάκρυνση των νερών και επί πλέον να καλυφθούν οι σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων, κεντρικής θέρμανσης, κλπ που βρίσκονται τοποθετημένες στο έδαφος. Αυτό το μεγάλο πάχος του υλικού επιβαρύνει τις πλάκες της οικοδομής με μεγάλα φορτία.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για την επιπέδωση των δαπέδων και την κάλυψη των σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθεί η τσιμεντοκονία NSD 600 με χαλαζιακή άμμο η οποία θα δώσει μια επίπεδη επιφάνεια υψηλών αντοχών έτοιμη να καλυφθεί με υλικά της επιλογής μας (πλακάκι, παρκέ, κλπ).

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

GLX 296

NSD 600

Βήματα

Καθαρίζουμε το δάπεδο από ρύπους και υπολείμματα σκυροδέματος. Κλείνουμε- αν υπάρχουν – τα μεγάλα κενά.

Τοποθετούμε ένα αφρώδες υλικό πάχους 1cm περιμετρικά στον τοίχο, ώστε η τσιμεντοκονία που θα πέσει να μην ακουμπήσει στους τοίχους.

Διαβρέχουμε μέχρις κορεσμού την επιφάνεια του σκυροδέματος, χωρίς να αφήσουμε λιμνάζοντα νερά. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να ασταρώσουμε με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:3. Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να γίνει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας.

Τοποθετούμε τους κατάλληλους οδηγούς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις ρήσεις και την επιπέδωση της τελικής επιφάνειας.

Παρασκευάζουμε την τσιμεντοκονία, με μηχανή και με το χέρι και την απλώνουμε στο δάπεδο με την βοήθεια κοινής ή δονούμενης μεταλλικής πήχης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αντοχή, ελαστικότητα, πρόσφυση συνιστούμε στο νερό της ανάμιξης να προστεθεί και μια ποσότητα βελτιωτικού πρόσμικτου GLX 296.

Όταν η τσιμεντοκονία τραβήξει, ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας δημιουργούμε αρμούς διαστολής ανά 2,5-3 τρέχοντα μέτρα προκειμένου να περιορίσουμε τις συστολές και την δημιουργία ρηγματώσεων.

Για εφαρμογές στις οποίες δεν έχουμε απευθείας πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με το υπόβαθρο (όπως πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου, μονωτικές πλάκες, κλπ) απαιτείται κατάλληλη ενίσχυση με οπλισμό. Το δάπεδο είναι βατό μετά από 12 ώρες στους +20οC.

Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Products used : ΔΑΠΕΔΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

from 1