Ενίσχυση & Επισκευή

Σκυροδέματος και Τοιχοποιίας

Μηδενική συρρίκνωση
Πανίσχυρη πρόσφυση στο υπόστρωμα

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

+

Τα επισκευαστικά κονιάματα της THRAKON παράγονται και ελέγχονται με διαδικασίες πιστοποιημένες σύμφωνα με ISO 9001. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και είναι εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504-3. Χωρίζονται σε ταχύπηκτα υδραυλικά και επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σε αστάρωμα σιδήρου οπλισμού.

Τα ταχείας πήξης υδραυλικά επισκευαστικά παράγονται με χαλαζιακή άμμο και σφραγίζουν διαρροές ακόμα και υπό πίεση ενώ είναι κατάλληλα και για αγκυρώσεις. Αντιστέκονται στην υγρασία, τους ατμούς, τη γήρανση, τα έλαια και τους διαλύτες.

Τα ταχύπηκτα επισκευαστικά κονιάματα είναι κατάλληλα για την αποκατάσταση και επισκευή ζημιών καθώς προστατεύουν τον οπλισμό από την οξείδωση και τη διάβρωση σε ελαττωματικά ή φθαρμένα σκυροδέματα. Έχουν γρήγορη ανάπτυξη αντοχών, ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, μηδενική συρρίκνωση, υψηλές αντοχές, άριστη εργασιμότητα εξαιτίας της παραγωγής με χαλαζιακή άμμο και παράλληλα αντιστέκονται στην υγρασία, τους ατμούς, τη γήρανση, τα έλαια και τους διαλύτες.

Τέλος, τα επισκευαστικά προϊόντα για αστάρωμα σιδηρού οπλισμού είναι κατάλληλα για αστάρωμα σκυροδέματος, σιδήρου και λοιπών δομικών υλικών, πριν την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών. Χρησιμοποιούνται ως γέφυρα πρόσφυσης με τα υλικά επισκευής που πρόκειται να εφαρμοστούν στη συνέχεια και ως αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού.

Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος

Κορυφαίας ποιότητας επισκευαστικά προϊόντα για την επισκευή σκυροδέματος

Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας

Ολοκληρωμένη σειρά από επισκευαστικά προϊόντα για απαιτητικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών

Οπλισμός

Υαλοπλέγματα κορυφαίας ποιότητας για όλες τις εφαρμογές επισκευής