Επισκευή ρωγμών > 1cm

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι ρωγμές > 1cm που συχνά εμφανίζονται στις τοιχοποιίες πληρώσεως αποτελούν κίνδυνο για την στατικότητά τους.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η επισκευή των ρηγματώσεων της τοιχοποιίας κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 520

WRM 550

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας (223gr/m2)

Βήματα

  1. Αρχικά καθαιρείται ο σοβάς εκατέρωθεν της ρωγμής 15-20 cm σε κάθε πλευρά και γίνεται διάνοιξη της ρωγμής με αιχμηρό εργαλείο σε σχήμα V. Το κενό που θα σχηματιστεί καθαρίζεται πολύ καλά από τη σκόνη και τα μπάζα
  2. Στη συνέχεια διαβρέχεται το υπόστρωμα και γίνεται η εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος ταχείας πήξης WRM 520
  3. Μετά την πάροδο 20-30 λεπτά γίνεται η αποκατάσταση του καθαιρεμένου σοβά με το ταχύπηκτο επισκευαστικό επίχρισμα WRM 550, οπλίζοντας το πάχος εφαρμογής με τη χρήση του υαλοπλέγματος ενίσχυσης τοιχοποιίας της THRAKON (223g/m2). Το υαλόπλεγμα μπαίνει στα 2/3 του συνολικού πάχους του επισκευαστικού σοβά WRM 550
  4. Την επόμενη ημέρα γίνεται η αποκατάσταση του καθαιρεμένου σοβά με το ταχύπηκτο επισκευαστικό επίχρισμα WRM 550

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: