Δάπεδα

Λείας τελικής επιφάνειας
& Υψηλής σκληρότητας

Ταχύτατη εφαρμογή
ακόμα και σε επικλινή υποστρώματα

ΔΑΠΕΔΑ

+

Οι τσιμεντοκονίες και τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα της THRAKON χρησιμοποιούνται για γέμισμα δαπέδων ή την εξομάλυνση αυτών, λόγω ύπαρξης κλίσης ή ανώμαλης επιφάνειας υποστρώματος. Πρόκειται για μία απαραίτητη διαδικασία ώστε να προληφθεί μία λάθος επίστρωση παρκέ, πλακιδίων και λοιπών εφαρμογών. Η προϊοντική σειρά της THRAKON παράγεται από ελληνική ποταμίσια χαλαζιακή άμμο. Διαθέτει σήμανση CE ενώ ελέγχεται και πιστοποιείται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813.
Τα δάπεδα της THRAKON είναι αυτοεπιπεδούμενα και ελαφριά - θερμομονωτικά. Αποδίδουν εξαιρετικά λείες επιφάνειες με την απαιτούμενη υψηλή σκληρότητα ενώ παρέχουν ποιοτική εξομάλυνση και επισκευή ατελειών υφισταμένων δαπέδων. Εμφανίζουν υψηλή θλιπτική και καμπτική αντοχή.
Επιτυγχάνουν τη δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους ή ράμπες.
Εφαρμόζονται ταχύτατα σε επικλινή υποστρώματα.
Παρέχουν λεία τελική επιφάνεια και υψηλές μηχανικές αντοχές.
Αποδίδουν μοναδικό συνδυασμό χρωμάτων και τεχνοτροπιών συνδυάζοντας αισθητικά τις μίνιμαλ επιρροές που έχει η σύγχρονη αρχιτεκτονική με την παράδοση.

Εποξειδικά Δάπεδα & Αστάρια

Εποξειδικά συστήματα δαπέδων με εξαιρετικά υψηλές αντοχές στην τριβή, τα χημικά και το κιτρίνισμα. Ιδανικά...

Αυτοεπιπεδούμενα

Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα για την επιπέδωση δαπέδων σε μικρότερα ή μεγαλύτερα πάχη

Θερμομονωτικά

Πρωτοποριακό προϊόν από τρίμμα YTONG, ελαφροβαρές δάπεδο με θερμομονωτικά χαρακτηριστικά

Τσιμεντοκονία

Προϊόν για το γέμισμα δαπέδων

Σκληρυντής Δαπέδων

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης

Οπλισμός Δαπέδων

Συμπληρωματικά προϊόντα και παρελκόμενα για σωστή εφαρμογή