Εξωτερικού χώρου

Απαιτητικές εφαρμογές αρμολόγησης σε εξωτερικούς χώρους (πχ αρμολόγηση πισίνας)

από 1

Στεγανοποίηση απορροφητικών αρμόστοκων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Απορροφητικοί αρμόστοκοι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους με παρουσία αλάτων

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Εφαρμογή του NANOSHIELD W προιόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από υγρασία και άλατα. Με το NANOSHIELD W εξασφαλίζουμε
την προστασία των αρμόστοκων σε βάθος χρόνου, καθώς εξασφαλίζουμε τη θωράκιση της επιφάνειας του αρμόστοκου από την υγρασία, τα άλατα, τη μούχλα και την εμφάνιση μυκήτων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

VLX 181

NANOSHIELD W

Βήματα

stegaopoiish-aporrofitikon-armostokon.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες με μία σκούπα

stegaopoiish-aporrofitikon-armostokon.2

BHMA 2: Κατόπιν, εκχύουμε σε όλη την επιφάνεια το NANOSHIELD W

stegaopoiish-aporrofitikon-armostokon.3

BHMA 3: Μοιράζουμε το NANOSHIELD W σε όλη την επιφάνεια με μία λασπιέρα. Αφού το αφήσουμε για 5 λεπτά, προχωράμε στην απομάκρυνση του υλικού που δεν έχει τραβήξει

stegaopoiish-aporrofitikon-armostokon.5

BHMA 4: Κατόπιν, καθαρίζουμε προσωρινά την επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί

stegaopoiish-aporrofitikon-armostokon.4

BHMA 5: Τέλος, μετά από 6 – 8 ώρες (ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες), προχωράμε στον οριστικό καθαρισμό της επιφάνειας, σφουγγαρίζοντας την

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Αρμολόγηση ταράτσας

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η αρμολόγηση ταράτσας είναι μια αρκετά απαιτητική εφαρμογή καθώς εκθέτει την πλακόστρωση σε μόνιμη ηλιακή ακτινοβολία UV και σε έντονες κλιματικές εναλλαγές (παγετός, καύσωνας, βροχόπτωση, κλπ).

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η χρήση του εποξειδικού αρμόστοκου 2 συστατικών FMF 155 δίνει ολοκληρωμένη προστασία και αντοχή στις πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες σε βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

FMF 155

ELASTO PU

BAKER ROD

Βήματα

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται όταν το υπόστρωμα έχει περιεχόμενο υγρασίας < 4%. Ο εποξειδικός αρμόστοκος FMF 155 προσφέρεται σε δύο συστατικά Α και Β σε προκαθορισμένη αναλογία τα οποία αναμιγνύονται λίγο πριν τη χρήση τους. Αδειάζουμε όλο το περιεχόμενο του Β (σκληρυντής) στο δοχείο Α (ρητίνη) και αναμιγνύουμε καλά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό) για 5 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομογενής παστά

Μετά την ανάμιξη εφαρμόζουμε το προϊόν τμηματικά σε καθαρούς αρμούς (χωρίς υπολείμματα κόλλας ή σκόνης) τραβηχτά, χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια ή μεταλλική εύκαμπτη σπάτουλα, με φορά διαγώνια ως προς την διεύθυνση των αρμών. Μ’ αυτό τον τρόπο απομακρύνεται το πλεόνασμα του υλικού. Το ελάχιστο υλικό που απομένει στην επιφάνεια, γαλακτοματοποιείται με τρίψιμο με ένα ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι και πρέπει να καθαριστεί εντός 20 λεπτών. H χρήση χλιαρού νερού διευκολύνει τον καθαρισμό. Σε υψηλές θερμοκρασίες καθαρίζουμε πιο γρήγορα. Ο αρμόστοκος μετά την πήξη του, καθαρίζεται πολύ δύσκολα, μόνο με μηχανικά μέσα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να καθαρίζονται τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση. Μετά τη πλήρη σκλήρυνση του το υλικό είναι ακίνδυνο για την υγεία

Το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες χάνει την εργασιμότητά του και οι χρόνοι αντίδρασης μεγαλώνουν. Αντίθετα οι υψηλές θερμοκρασίες μεγαλώνουν το χρόνο εργασιμότητας

Πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής ανά 25 m2. Η σχέση πλευρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:2. Οι αρμοί πληρώνονται με χρήση της πολυουρεθανικής μαστίχης ELASTO PU και του αντίστοιχου κορδονιού υποστήριξης αρμού κλειστής κυψέλης BAKER ROD

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Αρμολόγηση πισίνας

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι αρμόστοκοι σε μια πισίνα είναι τα σημεία που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα στην υδροστατική πίεση του νερού αλλά και στη διαβρωτική δράση του χλωρίου.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η χρήση του εποξειδικού αρμόστοκου 2 συστατικών FMF 155 δίνει ολοκληρωμένη προστασία σε βάθος χρόνου από την υδροστατική πίεση αλλά και από τη διαβρωτική δράση του χλωρίου και των άλλων χημικών παραγόντων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

FMF 155

SEAL POOL

Βήματα

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται όταν το υπόστρωμα έχει περιεχόμενο υγρασίας < 4%. Ο εποξειδικός αρμόστοκος FMF 155 προσφέρεται σε δύο συστατικά Α και Β σε προκαθορισμένη αναλογία τα οποία αναμιγνύονται λίγο πριν τη χρήση τους. Αδειάζουμε όλο το περιεχόμενο του Β (σκληρυντής) στο δοχείο Α (ρητίνη) και αναμιγνύουμε καλά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό) για 5 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομογενής παστά

Μετά την ανάμιξη εφαρμόζουμε το προϊόν τμηματικά σε καθαρούς αρμούς (χωρίς υπολείμματα κόλλας ή σκόνης) τραβηχτά, χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια ή μεταλλική εύκαμπτη σπάτουλα, με φορά διαγώνια ως προς την διεύθυνση των αρμών. Μ’ αυτό τον τρόπο απομακρύνεται το πλεόνασμα του υλικού. Το ελάχιστο υλικό που απομένει στην επιφάνεια, γαλακτοματοποιείται με τρίψιμο με ένα ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι και πρέπει να καθαριστεί εντός 20 λεπτών. H χρήση χλιαρού νερού διευκολύνει τον καθαρισμό. Σε υψηλές θερμοκρασίες καθαρίζουμε πιο γρήγορα. Ο αρμόστοκος μετά την πήξη του, καθαρίζεται πολύ δύσκολα, μόνο με μηχανικά μέσα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να καθαρίζονται τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση. Μετά τη πλήρη σκλήρυνση του το υλικό είναι ακίνδυνο για την υγεία

Το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες χάνει την εργασιμότητά του και οι χρόνοι αντίδρασης μεγαλώνουν. Αντίθετα οι υψηλές θερμοκρασίες μεγαλώνουν το χρόνο εργασιμότητας

Στα σημεία που η πλακόστρωση έρχεται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα της πισίνας, όπως π.χ. φώτα, θα πρέπει να αφήνεται αρμός ο οποίος θα πρέπει να στεγανοποιείται με τη σιλικόνη μόνιμης εμβάπτισης σε νερό SEAL POOL

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

από 1