Ανεστραμμένη μόνωση

Μόνωση και προστασία ταράτσας από στάσιμα ύδατα και υγρασία προς αποφυγή προβλημάτων σε βάθος χρόνου

από 1

Ανεστραμμένη μόνωση με ασφαλτόπανο

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η μόνωση μίας ταράτσας είναι μία ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, καθώς η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε βάθος χρόνου.  Τα στάσιμα ύδατα θα προσβάλλουν τα ευπαθή σημεία της κατασκευής με αποτέλεσμα να αρχίσει η διάβρωση τους. Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε βάθος χρόνου η υγρασία θα εισχωρήσει στο εσωτερικό σημείο της κατασκευής, αφήνοντας έντονα σημάδια στην οροφή της.

Γι αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να επισκευάσουμε προσεκτικά το υπόστρωμα αλλά και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα η διατήρηση των στοιχείων συναρμογής ή η τοπική επισκευή και στεγάνωση των αρμών, πριν από την εφαρμογή του στεγανωτικού προϊόντος που αρμόζει στην περίπτωση σας.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Προκειμένου να προστατέψουμε και να μονώσουμε την επιφάνεια από τα στάσιμα ύδατα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε εξειδικευμένα προιόντα της THRAKON.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

NSD 620
THRAKON Bitu-Coat
THRAKON Bitu-Primer
THRAKON Bitu-FELT V
EPS
Πλέγμα ενίσχυσης δαπέδων (130g/m2)

Βήματα

ΒΗΜΑΤΑ 1-2: Επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Coat προκειμένου να συγκολλήσουμε τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (ΕPS)

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε το ελαφρύ δάπεδο από τρίμμα YTONG (NSD 620), δίνοντας τις ρήσεις που χρειάζεται. Το δάπεδο πρέπει να ενισχυθεί με το πλέγμα ενίσχυσης δαπέδων της THRAKON (130 g/m2)

ΒΗΜΑΤΑ 4-5: Ακολουθεί η επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Coat και η εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu- Primer

ΒΗΜΑ 6: Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε το ασφαλτόπανο, THRAKON Bitu-FELT V (-5οC), με ψηφίδα

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ανεστραμμένη μόνωση με πλάκες

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η μόνωση μίας ταράτσας είναι μία ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, καθώς η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Τα στάσιμα ύδατα θα προσβάλλουν τα ευπαθή σημεία της κατασκευής με αποτέλεσμα να αρχίσει η διάβρωση τους. Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε βάθος χρόνου η υγρασία θα εισχωρήσει στο εσωτερικό σημείο της κατασκευής, αφήνοντας έντονα σημάδια στην οροφή της.

Γι αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να επισκευάσουμε προσεκτικά το υπόστρωμα αλλά και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα η διατήρηση των στοιχείων συναρμογής ή η τοπική επισκευή και στεγάνωση των αρμών, πριν από την εφαρμογή του στεγανωτικού προϊόντος που αρμόζει στην περίπτωση σας.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Προκειμένου να προστατέψουμε και να μονώσουμε την επιφάνεια από τα στάσιμα ύδατα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε εξειδικευμένα προιόντα της THRAKON.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

NSD 620
THRAKON Bitu-Coat
THRAKON Bitu-Primer
THRAKON Bitu-FELT V
EPS
THRAKON Fabric
THRAKON Tile

Βήματα

ΒΗΜΑ 1: Εφαρμόζουμε το ελαφρύ δάπεδο από τρίμμα YTONG (NSD 620), δίνοντας τις ρήσεις που χρειάζεται. Προτείνουμε την ενίσχυση του δαπέδου με το Υαλόπλεγμα οπλισμού δαπέδων της THRAKON

ΒΗΜΑ 2: Επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Coat

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Primer

ΒΗΜΑ 4: Επιπλέον, τοποθετούμε το ασφαλτόπανο, THRAKON Bitu-FELT V (-5οC)

ΒΗΜΑ 5: Εφαρμόζουμε τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (ΕPS)

ΒΗΜΑ 6: Τοποθετούμε επάνω σε όλη την επιφάνεια το THRAKON FABRIC

ΒΗΜΑ 7: Προχωράμε στην εφαρμογή του ΤHRAKON Tile

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Ανεστραμμένη μόνωση με χαλίκι

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η μόνωση μίας ταράτσας είναι μία ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, καθώς η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Τα στάσιμα ύδατα θα προσβάλλουν τα ευπαθή σημεία της κατασκευής με αποτέλεσμα να αρχίσει η διάβρωση τους. Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε βάθος χρόνου η υγρασία θα εισχωρήσει στο εσωτερικό σημείο της κατασκευής, αφήνοντας έντονα σημάδια στην οροφή της.

Γι αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να επισκευάσουμε προσεκτικά το υπόστρωμα αλλά και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα η διατήρηση των στοιχείων συναρμογής ή η τοπική επισκευή και στεγάνωση των αρμών, πριν από την εφαρμογή του στεγανωτικού προϊόντος που αρμόζει στην περίπτωση σας.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Προκειμένου να προστατέψουμε και να μονώσουμε την επιφάνεια από τα στάσιμα ύδατα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε εξειδικευμένα προιόντα της THRAKON.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

NSD 620
THRAKON Bitu-Coat
THRAKON Bitu-Primer
THRAKON Bitu-FELT V
EPS
THRAKON Fabric
Χαλίκι

Βήματα

 

ΒΗΜΑ 1: Εφαρμόζουμε το ελαφρύ δάπεδο από τρίμμα YTONG (NSD 620), δίνοντας τις ρήσεις που χρειάζεται. Προτείνουμε την ενίσχυση δαπέδου με το Υαλόπλεγμα οπλισμού δαπέδων της THRAKON

ΒΗΜΑ 2: Επίστρωση του ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Coat

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος THRAKON Bitu-Primer.

ΒΗΜΑ 4: Τοποθετούμε το ασφαλτόπανο THRAKON Bitu-FELT V (-5οC)

ΒΗΜΑ 5: Εφαρμόζουμε τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

ΒΗΜΑ 6: Τοποθετούμε επάνω σε όλη την επιφάνεια το THRAKON Fabric

ΒΗΜΑ 7: Τέλος, ρίχνουμε επάνω στην επιφάνεια το χαλίκι ή κροκάλες, με προσοχή, ώστε να μην τραυματίσουμε το υπόστρωμα

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

από 1