Απορροφητικές επιφάνειες

Σοβάτισμα απορροφητικών επιφανειών (πχ τοιχοποιία YTONG)

από 1

Σοβάτισμα Πορομπετόν (τύπου YTONG)

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Το πορομπετόν (AAC) όπως και λοιπές πολύ απορροφητικές (π.χ. κησσιρόλιθος) επιφάνειες, απορροφούν το νερό του σοβά με γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα οι σοβάδες να τραβάνε γρήγορα και συνήθως να ρηγματώνουν.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Οι επιφάνειες θα ασταρωθούν με ειδικό ακρυλικό αστάρι για τη ρύθμιση της απορροφητικότητάς τους και στη συνέχεια θα σοβατιστούν με τα συστήματα σοβατίσματος της THRAKON.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

ΣΥΣΤΗΜΑ 3-ΣΤΡΩΣΕΩΝ (SHP-GHP-FHP)

ΣΥΣΤΗΜΑ 1-ΣΤΡΩΣΗΣ (NHP 255 – NHP 250)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΨΟΣΟΒΑ (εσωτερικές επιφάνειες) (ΝΗP 260)

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ (THC 405-πλέγμα CLIMAPLUS-THC 405-αστάρι- όλα τα DEC)

Βήματα

Αφού στεγνώσει πλήρως ο τοίχος μετά το χτίσιμο και τις επισκευές, ασταρώστε τις επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με αναλογία GLX 290 προς νερό = 1:4. Μετά την πάροδο 2-6 ωρών ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες εφαρμόστε κάποιο από τα παρακάτω Συστήματα Σοβατίσματος THRAKON.

I. ΣΥΣΤΗΜΑ 3-ΣΤΡΩΣΕΩΝ

II. ΣΥΣΤΗΜΑ 1-ΣΤΡΩΣΗΣ

III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΨΟΣΟΒΑ (εσωτερικές επιφάνειες)

IV. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

από 1