ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Επισκευές με τα πανίσχυρης πρόσφυσης υψηλών προδιαγραφών επισκευαστικά προϊόντα της THRAKON. Οι παλαιότερες κατασκευές συχνά χρειάζονται συντήρηση προκειμένου να επισκευαστούν κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει με την πάροδο των ετών. Με τις αναγκαίες επισκευές στην τοιχοποιία (εσωτερικά ή εξωτερικά), στο οπλισμένο σκυρόδεμα, στα επιχρίσματα ή/και στα χρώματα-τα προβλήματα μπορούν να λυθούν και η κατασκευή να ανανεωθεί και να αναβαθμιστεί.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μετά από την πάροδο αρκετών ετών η ανακαίνιση είναι επιτακτική ανάγκη. Και σε αυτήν την περίπτωση η THRAKON προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις από συστήματα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας προκειμένου η διαδικασία ανακαίνισης να αποτελέσει μια ασφαλή και σίγουρη λύση, όπου θα έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου.

Τα προϊόντα της THRAKON είναι πιστοποιημένα βάση των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και καλύπτουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Κανόνες για μία σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων
Απομακρύνετε τα φθαρμένα τμήματα του σκυροδέματος μέχρι να φθάσετε σε υγιές υπόστρωμα.
Αποκαλύψτε πλήρως το μεταλλικό οπλισμό στα σημεία που θα γίνει η επισκευή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικάλυψή του με το αστάρι WRM 510.
Στη συνέχεια καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά με χρήση ματσακονιού, βούρτσας, αμμοβολής ή βελονοπίστολου, ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση της διάβρωσης.
Πλύνετε και καθαρίστε τις επιφάνειες (οπλισμού και σκυροδέματος) με νερό υπό πίεση.
Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα πάνω στις οποίες θα εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα πρέπει να έχουν βραχεί μέχρι κορεσμού και το νερό που περισσεύει να απομακρύνεται.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, πρέπει να φροντίζετε να απομακρύνεται ο παραγόμενος αέρας, και να μη φυλακίζονται φυσαλίδες αέρα στις επιφάνειες του σκυροδέματος και του οπλισμού.
Οι ασταρωμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη γρήγορη εξάτμιση και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προς αποφυγή ρηγματώσεων, με ελαφριά διαβροχή ή με κάλυψη με υγρό πανί.
Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ +5°C και +35°C, και όχι υπό βροχή.
Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι αντοχές αναπτύσσονται πιο γρήγορα, ενώ μειώνεται και η εργασιμότητα του υλικού. Στις χαμηλές θερμοκρασίες οι αντοχές αναπτύσσονται με καθυστέρηση.
Συνιστάται η διατήρηση της επιφάνειας υγρής και η αποφυγή της γρήγορης εξάτμισης, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή όταν η εφαρμογή γίνεται κάτω από δυνατό ήλιο.