Σκληρυντής Δαπέδων

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης

από 1
Δείτε μόνο:
ΔΑΠΕΔΑ

NSΗ 650

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων

Περιγραφή : Το προϊόν NSH 650 είναι ένας επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένος με πολυμερικά πρόσθετα, κατάλληλος για εφαρμογές δαπέδων υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές. Μπορεί να εφαρμοστεί και ως τσιμεντοκονία για επικάλυψη δαπέδων με ανάμιξη με νερό. Αποτελείται από τσιμέντο,...

από 1
Δείτε μόνο: