Κρυσταλλική Δράση

Μόνιμη στεγάνωση και προστασία σκυροδέματος από υγρασία με προϊόντα Κρυσταλλικής Δράσης. Τα προϊόντα κρυσταλλικής δράσης θεωρούνται στεγανωτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών καθώς καλύπτουν κάθε απαιτητική ανάγκη στεγανότητας και υγρομόνωσης των κατασκευών, οποιοδήποτε τύπου σκυροδέματος.

από 1

Μόνιμη στεγάνωση με προσθήκη κρυσταλλικού πρόσμικτου DSF 315 στο σκυρόδεμα

Ποιο είναι το ζητούμενο;

Η εφαρμογή στεγανοποίησης στην επιφάνεια του σκυροδέματος είναι η πιο συχνή λύση. Δεν είναι λίγες όμως οι φορές όπου κινδυνεύει να φθαρεί ή να αφαιρεθεί από χημικές ή μηχανικές καταπονήσεις. Άλλωστε, η «τραυματισμένη» στεγανοποίηση αποτελεί την πιο συχνή αιτία αστοχίας μιας στεγάνωσης.

Το ζητούμενο είναι η κατασκευή ενός ενεργού συστήματος στεγάνωσης του σκυροδέματος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πυρήνα του σκυροδέματος. Είναι ιδανικό για υπόγεια, θαλάσσιες κατασκευές (Μαρίνες), μπάνια, μεσοτοιχίες, εξωτερική τοιχοποιία, εσωτερική τοιχοποιία, θεμέλια, στεγανοποίηση σκυροδέματος, πισίνες, φρεάτια, πλάκες από σκυρόδεμα, οροφές από σκυρόδεμα, δεξαμενές πόσιμου νερού, δεξαμενές επεξεργασίας νερού, πράσινες οροφές, σήραγγες, γέφυρες, μπαλκόνια, επισκευή & στεγανοποίηση σκυροδέματος, δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων, στεγανοποίηση τοιχοποιίας, υδατοφράκτες, οδοποιία, ενυδρεία.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX είναι ένα πρόσμικτο κρυσταλλικής σκόνης ειδικά σχεδιασμένο για να αλληλεπιδρά με τις τριχοειδείς δομές και τους πόρους του σκυροδέματος και να δημιουργεί ένα σύστημα στεγανοποίησης (κρυσταλλικής δομής) του σκυροδέματος. Με την πάροδο του καιρού, οι ενεργές χημικές ενώσεις, σε συνδυασμό με το υδροξείδιο του ασβεστίου και την υγρασία που υπάρχει στα τριχοειδή, σχηματίζουν αδιάλυτα κρυσταλλικά συμπλέγματα. Οι κρύσταλλοι αυτοί μπλοκάρουν τα τριχοειδή αγγεία και τις μικρές ρωγμές συρρίκνωσης στο σκυρόδεμα ώστε να αποφευχθεί εισροή νερού (ακόμα και υπό πίεση).

Αργότερα, σε περίπτωση δημιουργίας μικρορηγματώσεων στο σκυρόδεμα (λόγω ωρίμανσης ή συρρίκνωσης), το εισερχόμενο νερό ενεργοποιεί τη διαδικασία κρυσταλλοποίησης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι κρύσταλλοι (απορροφώντας το νερό) , οι οποίοι γεμίζουν το κενό της ρωγμής, εξασφαλίζοντας την προστασία του σκυροδέματος από την υγρασία.

Επιπλέον, με την εφαρμογή του DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX εξασφαλίζουμε μείωση των τριχοειδών δομών στο σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα αισθητά βελτιωμένα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος όσον αφορά τις αντοχές του.

Ωστόσο, το σκυρόδεμα εξακολουθεί να επιτρέπει τη διέλευση των υδρατμών διαμέσου της δομής (δηλαδή το σκυρόδεμα εξακολουθεί να είναι σε θέση να «αναπνέει»). Το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX είναι ένα από τα λίγα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά που καλύπτουν τις Αμερικάνικες (ASTM) αλλά και τις Ευρωπαϊκές (CE) προδιαγραφές για πρόσμικτα σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που περιέχει DSF 315 Crystalline Admix μπορεί να αναπτύξει υψηλότερες αντοχές από ένα απλό σκυρόδεμα.

Πλεονεκτήματα

 • Μόνιμα στεγανό σκυρόδεμα
 • Μειωμένο κόστος στεγανοποίησης της κατασκευής (σύστημα με ασφαλτικές μεμβράνες)
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης και επισκευής των κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Εξαιρετική αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
 • Προστασία σκυροδέματος και οπλισμού από ακραία περιβάλλοντα (οξείδωση, ενανθράκωση)
 • Βελτίωση αξιοπιστίας και ποιότητας σκυροδέματος
 • Μη τροποποίηση αντοχής σε θλίψη ή χρόνου πήξης σκυροδέματος
 • Αύξηση διάρκειας ζωής σκυροδέματος
 • Μείωση των τριχοειδών δομών του σκυροδέματος
 • Αύξηση ελαστικότητας, αντοχή; στα χημικά και αντίστασης στον παγετό
 • Διατήρηση υδρατμοπερατότητας

Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυλλάδιο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Βήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βαρέλα ή στο κεντρικό σιλό αποθήκευσης τσιμέντου. Θα πρέπει να προστεθεί στην αρχική παρτίδα, κατά προτίμηση όταν τα αδρανή προστίθενται στο σωλήνα ανάμειξης.

Το σκυρόδεμα πρέπει να αναμιχθεί τουλάχιστον για 8-10 λεπτά, με κανονική ταχύτητα ανάμιξης και αφότου όλα τα συστατικά έχουν ενσωματωθεί, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενδελεχής διασπορά όλων των υλικών. Το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX δεν θα πρέπει να προστεθεί στο μείγμα σκυροδέματος μετά τα τσιμεντοειδή υλικά.

Εναλλακτικά το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον αναμικτήρα της βιομηχανίας παραγωγής σκυροδέματος.

Για λεπτομέρειες εφαρμογής παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος DSF 315.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : Κρυσταλλικής Δράσης

από 1