Αυτοεπιπεδούμενα

Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα για την επιπέδωση δαπέδων σε μικρότερα ή μεγαλύτερα πάχη

από 1
Δείτε μόνο:
ΔΑΠΕΔΑ

NSF 610

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm

Περιγραφή : Το προϊόν NSF 610 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλo για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5mm, και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 0,5 -1 cm. Παράγεται...

ΔΑΠΕΔΑ

NSF 611

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm

Περιγραφή : Το προϊόν NSF 611 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλo για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5mm και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 1-4 cm. Παράγεται και...

από 1
Δείτε μόνο: