Αρμός

Επισκευή και στεγάνωση φθαρμένων αρμών

από 1

Τοπική στεγάνωση αρμών μαρμάρου (στηθαίο)

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Σε κάποιες εφαρμογές, τα στηθαία της ταράτσας επενδύονται με μάρμαρο, για αισθητικούς λόγους. Μετά από κάποιο καιρό ενδέχεται να φθαρεί το σφραγιστικό υλικό. Τότε θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε την εισροή υγρασίας κάτω από το μάρμαρο.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Τοπική στεγάνωση αρμών μαρμάρου κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών. Με την εφαρμογή της SEAL POOL εξα-
σφαλίζουμε άριστη στεγάνωση των αρμών, σε μεγάλο βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

SEAL POOL

Βήματα

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.0 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από το υφιστάμενο σφραγιστικό υλικό. Αυτό γίνεται με μία μεταλλική σπάτουλα και σε όλο το μήκος και πλάτος του αρμού

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.2. topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.3

BHMA 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής από σαθρά και σκόνες, με ένα σκουπάκι

BHMA 3: Εφαρμόζουμε μία χαρτοταινία αριστερά και δεξιά του αρμού, προκειμένου να μην λερωθεί η επιφάνεια

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.4 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.5

BHMA 4: Εφαρμόζουμε την σιλικόνη SEAL POOL, η οποία είναι ιδανική για εφαρμογές με υγρασία και έντονες συστολοδιαστολές

BHMA 5: Επιπεδώνουμε την επιφάνεια με το δάκτυλο μας, όσο είναι ακόμη νωπή η SEAL POOL

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.6 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.6.1

BHMA 6: Αφαιρούμε την χαρτοταινία, όσο είναι ακόμη νωπή η σιλικόνη

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Τοπική στεγάνωση αρμών: πως γίνεται

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Εάν ένας αρμός είναι προβληματικός, τότε χρειάζεται να τον στεγανώσουμε για να μην έχουμε προβλήματα υγρασίας.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η τοπική στεγάνωση αρμών κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών  τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292 FLEX PRIM
FLX 382 PLUS
Ταινία στεγάνωσης / Ειδικά τεμάχια
Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγάνωσης

Βήματα

topiki-steganosi-armon.0 topiki-steganosi-armon.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνες και σαθρά

topiki-steganosi-armon.2 topiki-steganosi-armon.3

BHMA 2: Εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης, GLX 292 FLEX PRIM

BHMA 3: Με ένα πινέλο ή ρολό εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του FLX 382 PLUS

topiki-steganosi-armon.4 topiki-steganosi-armon.5

BHMA 4: Όσο η στρώση είναι ακόμα νωπή, εφαρμόζουμε τη γάζα στεγάνωσης, κατά μήκος του αρμού, καλύπτοντας τον πλήρως

BHMA 5: Πατάμε την γάζα καλά, ώστε να την εγκιβωτίσουμε μέσα στην στρώση του νωπού FLX 382 PLUS

topiki-steganosi-armon.6 topiki-steganosi-armon.7

BHMA 6: Κατόπιν και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση του FLX 382 PLUS

BHMA 7: Τέλος, θα εφαρμόσουμε μία τρίτη στρώση από το FLX 382 PLUS, αφού έχει στεγνώσει η δεύτερη

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

από 1