Λύσεις

Συνηθισμένα προβλήματα για τις ξύλινες επιφάνειες και η αντιμετώπισή τους

από 1

Κιτρινίζει η επιφάνεια που έχουμε περάσει με λευκή ριπολίνη διαλύτου

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Εφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνης
β) Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο καπνιστών
γ) Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο σκοτεινό (υπόγειο)
δ) Έχει επέλθει φυσιολογική αλλοίωση του χρώματος με την πάροδο του χρόνου

ΛΥΣΗ

1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο
2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες
3: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS POLYPRIMER, το οποίο είναι οικολογικό αστάρι πολλαπλών εφαρμογών
4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει

Το χρώμα σε ξύλινη επιφάνεια βγαίνει στο χέρι ή χαράσσεται πολύ εύκολα

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Κακή προεργασία-προετοιμασία υποστρώματος
β) Εφαρμογή κακής ποιότητας ριπολίνη
γ) Κακή εφαρμογή του χρώματος
δ) Η εφαρμογή έγινε σε ακραίες καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, πολλή υγρασία)

ΛΥΣΗ

1: Απομακρύνουμε το χρώμα με νερό (αν το προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί είναι νερού) ή με το LS 735 (διαλυτικό νίτρου για προϊόντα διαλύτου).
2: Εφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.
** Για βερνίκια ξύλου εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού STATUS AQUAWOOD.

Διαφορά απόχρωσης μετά από εφαρμογή ριπολίνης

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Έχοντας περάσει μία επιφάνεια με ριπολίνη, παρατηρούμε πως παρουσιάζεται τοπικά, διαφορά στην απόχρωση και τη γυαλάδα της.

α) Κακή προεργασία-προετοιμασία υποστρώματος
β) Έγινε υπερβολική αραίωση του χρώματος

ΛΥΣΗ

1: Τρίβουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο.
2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες.
3: Εφαρμόζουμε την οικολογική ριπολίνη νερού STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ, η οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, προσφέρει μαλακή εργασιμότητα και εύκολη κάλυψη.

Διορθώστε τα σκασίματα σε ξύλινη βαμμένη επιφάνεια

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Κακή προεργασία-πρετοιμασία υποστρώματος
β) Εφαρμογή κακής ποιότητας χρώματος
γ) Κακή εφαρμογή του χρώματος
δ) Έγινε εφαρμογή επάνω σε επιφάνεια που είχε ήδη αρκετές στρώσεις χρώματος περασμένες από πριν

ΛΥΣΗ

1: Τρίβουμε καλά την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε τα σαθρά σημεία του χρώματος.
2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες.
3: Εφαρμόζουμε μία στρώση από το STATUS POLYPRIMER, το οποίο είναι οικολογικό αστάρι πολλαπλών εφαρμογών.
4: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις της οικολογικής ριπολίνης νερού STATUS AQUADROP, η οποία καλύπτει εύκολα, απλώνει εύκολα, ενώ ξεχωρίζει καθώς είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει.

από 1