Λύσεις

Λύσεις επισκευής και αποκατάστασης για τις πιο συνηθισμένες ρηγματώσεις

από 3

Τρόποι αποκατάστασης ρωγμής στο σοβά

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Εφαρμογή του σοβά βασικής στρώσης σε μεγάλο πάχος

β) Έντονες συστολοδιαστολές στο υπόστρωμα

γ) Έλλειψη εφαρμογής υαλοπλέγματος στο σοβά

δ) Φυσιολογική ρηγμάτωση μετά από σεισμό

ε) Πιθανή εφαρμογή επιχρισμάτων σε ακατάλληλη περίοδο

ΛΥΣΗ

BHMA 1: Σε πρώτη φάση διανοίγουμε τη ρωγμή και απομακρύνουμε τα σαθρά.

BHMA 2: Στην πορεία απομακρύνουμε τις σκόνες από τη ρωγμή που θα επισκευάσουμε.

BHMA 3: Εφαρμόζουμε τον ελαφρύ ακρυλικό στόκο STATUS ONE COVER, στοκάροντας την επιφάνεια που έχουμε κάνει τη διάνοιξη.

BHMA 4: Με μια σπάτουλα, επιπεδώνουμε την επιφάνεια που έχουμε εφαρμόσει τον ελαφρύ ακρυλικό στόκο STATUS ONE COVER.

BHMA 5: Εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM της THRAKON.

BHMA 6: Τέλος, εφαρμόζουμε το οικολογικό πλαστικό χρώμα STATUS ECO, σε δύο στρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή – Διάρκεια στο χρόνο

Έντονες ρηγματώσεις σε σχήμα ιστού – αντιμετώπιση

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Το σοβάτισμα έγινε σε περίοδο που είχε χαμηλές θερμοκρασίες

β) Ο σοβάς είχε πολύ νερό

ΛΥΣΗ

  1. Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση των σαθρών
  2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
  3. Εφαρμογή του ταχύπηκτου επισκευαστικού κονιάματος WRM 520
  4. Αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM
  5. Εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 410
  6. Εμβαπτισμός του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS (160g/m²), όσο είναι ακόμα νωπή η βασική στρώση THC 410
  7. Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος THC 410, προκειμένου να καλυφθούν τα μάτια του υαλοπλέγματος
  8. Εφαρμογή του έγχρωμου ακρυλικού ασταριού GLX 494
  9. Εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος DEC 428, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις του χρωματολογίου CLIMAPLUS

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

10: Αστάρωμα της επιφάνειας με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM

11: Εφαρμογή του έγχρωμου σιλικονούχου οργανικού επιχρίσματος DEC 438, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

Στοκάρισμα Τοιχοποιίας – Μικρά βαθουλώματα

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Mερικές φορές ενδέχεται να υπάρχουν στους τοίχους κάποια μικρά βαθουλώματα. Συνήθως προέρχονται από μικροχτυπήματα της καθημερινότητας και αντιμετωπίζονται εύκολα.

ΛΥΣΗ

BHMA 1: Kαθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με ένα σκουπάκι και ξύνουμε τα σαθρά με μία μεταλλική σπάτουλα

BHMA 2: Εφαρμόζουμε τον 100% ακρυλικό στόκο της THRAKON. Για μεγαλύτερα βαθουλώματα προτείνουμε την εφαρμογή του STATUS ONE COVER

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη Εφαρμογή

mikra-vathoulomata.2 mikra-vathoulomata.3

BHMA 3: Πιέζουμε ελαφρά και αφαιρούμε το υλικό που περισσεύει. κατόπιν τρίβουμε την επιφάνεια με ένα γυαλόχαρτο

BHMA 4: Συνεχίζουμε με το αστάρωμα της επιφάνειας με το αστάρι υψηλής διείσδυσης της THRAKON, GLX 292 FLEX PRIM

BHMA 5: Τέλος, εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το STATUS ECO, το οποίο είναι οικολογικό και έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

 

Ρωγμές σε τοιχοποιία από Πορομπετό

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Εφαρμογή σοβά τελικής στρώσης επάνω στην τοιχοποιία
β) Δεν χρησιμοποιήθηκε η ειδική σπάτουλα για την εφαρμογή

ΛΥΣΗ

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από σαθρά και σκόνες, με μια βούρτσα

ΒHMA 2: Ξεκινάμε με τοπική επισκευή των ρηγματώσεων με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα (20’), WRM 520 (R3)

BHMA 3: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης της THRAKON, GLX 292 FLEX PRIM

BHMA 4: Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 410

BHMA 5: Στην πορεία, και όσο είναι ακόμα νωπό το βασικό επίχρισμα, προχωράμε στην εμβάπτιση του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS (160 g/m2) της THRAKON

BHMA 6: Κατόπιν εφαρμόζουμε μία δεύτερη στρώση του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 410, προκειμένου να καλύψουμε τα μάτια του υαλοπλέγματος

BHMA 7: Προχωράμε στο αστάρωμα της επιφάνειας με το έγχρωμο ακρυλικό αστάρι της THRAKON, GLX 494 PRIM

BHMA 8: Εφαρμόζουμε το οργανικό ακρυλικό επίχρισμα DEC 428, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

BHMA 7: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM

BHMA 8: Εφαρμόζουμε το έγχρωμο σιλικονούχο οργανικό επίχρισμα DEC 438, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

Ρωγμή στη γωνία του παραθύρου (συνήθως διαγώνια)

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Δεν έχει εφαρμοστεί διαγώνιο πλέγμα στο σοβά, προς ενίσχυση του, στις γωνίες των ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες).

ΛΥΣΗ

1: Διάνοιξη της ρωγμής σε βάθος 3cm

2: Γεμίζουμε το κενό με τον αφρόστοκο STATUS ONE COVER

3: Εφαρμόζουμε μια στρώση από την ινοπλισμένη κόλλα THC 410 C (χονδρόκοκκη)

4: Όσο είναι νωπή η κόλλα, εφαρμόζουμε «πατητό» το υαλόπλεγμα, διαγωνίως (αντίθετα με τη γωνία του ανοίγματος)

5: Εφαρμόζουμε τον επισκευαστικό σοβά WRM 550

Επισκευή τριχοειδών ρωγμών στο σοβά

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία τοιχοποιία έχει αρκετές μικρές τριχοειδείς ρηγματώσεις στην επιφάνεια του σοβά:

α. Εφαρμογή του σοβά βασικής στρώσης σε μεγάλο πάχος

β. Έντονες συστολοδιαστολές στο υπόστρωμα

γ. Έλλειψη εφαρμογής υαλοπλέγματος στο σοβά

δ. Φυσιολογική ρηγμάτωση με το πέρας του χρόνου

ε. Πιθανή εφαρμογή επιχρισμάτων σε ακατάλληλη περίοδο

ΛΥΣΗ

BHMA 1: Το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσουμε καλά την επιφάνεια από σκόνες με ένα σκουπάκι

episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.0 episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.1

BHMA 2: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ

BHMA 3: Αφού στεγνώσει το αστάρι, σε περίπτωση που υπάρχει αισθητικό πρόβλημα, προτείνουμε το στοκάρισμα της επιφάνειας με τον STATUS 100% Ακρυλικό στόκο

episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.2 episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.3

BHMA 4: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε μεγαλύτερα γεμίσματα, εφαρμόζουμε τον STATUS ONE COVER

BHMA 5: Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις από το STATUS ALL WEATHER

episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.4 episkevi-trixoidon-rogmon-sto-sova.5

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή Ελαστικότητα – Μόνιμη Προστασία από την Υγρασία

από 3