Λύσεις

Αναλυτικές οδηγίες για την αποκατάσταση προβλημάτων υγρασίας και ηχομόνωσης με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

από 1

Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τα προβλήματα ηχομόνωσης

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Κακή ηχομόνωση της κατοικίας

ΛΥΣΗ

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση των σαθρών
 2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
 3. Αστάρωμα της επιφάνειας με το χαλαζιακό αστάρι GLX 298
 4. Εφαρμογή-συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών επάνω στην επιφάνεια, με το υλικό συγκόλλησης THC 403. Σε αυτές τις εφαρμογές προτείνεται ιδιαίτερα η χρήση EPS 200 ή πετροβάμβακα. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε το συνδιασμό φελού και EPS.
 5. Εφαρμογή των βυσμάτων για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών.
 6. Εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 405
 7. Εμβαπτισμός του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS (160g/m²), όσο είναι ακόμα νωπή η βασική στρώση THC 405
 8. Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος THC 405, προκειμένου να καλυφθούν τα μάτια του υαλοπλέγματος
 9. Εφαρμογή του έγχρωμου ακρυλικού ασταριού GLX 494
 10. Εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος DEC 428, χρωματισμένο σε κάποια απο τις αποχρώσεις του χρωματολογίου CLIMAPLUS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

9: Αστάρωμα της επιφάνειας με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM

10: Εφαρμογή του έγχρωμου σιλικονούχου οργανικού επιχρίσματος DEC 438, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

Υγρασία και μούχλα σε ταβάνια, τοίχους και φέροντα στοιχεία (κολώνες, δοκάρια) σε παραθαλάσσιες περιοχές

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Κακός αερισμός του χώρου

β) Συγκέντρωση υψηλού ποσοστού υγρασίας στο χώρο

γ) Προβλήματα υγρασίας από την εξωτερική τοιχοποιία

ΛΥΣΗ

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση των σαθρών
 2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
 3. Αστάρωμα της επιφάνειας με το χαλαζιακό αστάρι GLX 298
 4. Εφαρμογή-συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών επάνω στην επιφάνεια, με το υλικό συγκόλλησης THC 403. Σε αυτές τις εφαρμογές προτείνεται ιδιαίτερα η χρήση EPS 200 ή εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και η εφαρμογή του σιλικονούχου οργανικού επιχρίσματος (DEC 438)
 5. Εφαρμογή των βυσμάτων για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών.
 6. Εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 405
 7. Εμβαπτισμός του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS (160g/m²), όσο είναι ακόμα νωπή η βασική στρώση THC 405
 8. Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος THC 405, προκειμένου να καλυφθούν τα μάτια του υαλοπλέγματος
 9. Εφαρμογή του έγχρωμου ακρυλικού ασταριού GLX 494
 10. Εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος DEC 428, χρωματισμένο σε κάποια απο τις αποχρώσεις του χρωματολογίου CLIMAPLUS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

9: Αστάρωμα της επιφάνειας με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM

10: Εφαρμογή του έγχρωμου σιλικονούχου οργανικού επιχρίσματος DEC 438, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

Υγρασία και μούχλα σε ταβάνια, τοίχους και φέροντα στοιχεία (κολώνες, δοκάρια)

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Κακός αερισμός του χώρου

β) Συγκέντρωση υψηλού ποσοστού υγρασίας στο χώρο

γ) Προβλήματα υγρασίας από την εξωτερική τοιχοποιία

ΛΥΣΗ

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση των σαθρών
 2. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας
 3. Αστάρωμα της επιφάνειας με το χαλαζιακό αστάρι GLX 298
 4. Εφαρμογή-συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών επάνω στην επιφάνεια, με το υλικό συγκόλλησης THC 403
 5. Εφαρμογή των βυσμάτων για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών
 6. Εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος βασικής στρώσης THC 405
 7. Εμβαπτισμός του υαλοπλέγματος CLIMAPLUS (160g/m²), όσο είναι ακόμα νωπή η βασική στρώση THC 405
 8. Εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του ινοπλισμένου επιχρίσματος THC 405, προκειμένου να καλυφθούν τα μάτια του υαλοπλέγματος
 9. Εφαρμογή του έγχρωμου ακρυλικού ασταριού GLX 494
 10. Εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος DEC 428, χρωματισμένο σε κάποια απο τις αποχρώσεις του χρωματολογίου CLIMAPLUS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε παραθαλάσσια περιοχή ή περιοχή με αρκετή υγρασία, προτείνουμε την εφαρμογή του σιλικονούχου συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

9: Αστάρωμα της επιφάνειας με το έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι, GLX 498 SIL PRIM

10: Εφαρμογή του έγχρωμου σιλικονούχου οργανικού επιχρίσματος DEC 438, χρωματισμένο σε κάποια από τις αποχρώσεις της βεντάλιας CLIMAPLUS

από 1