Στρώση Εμποτισμού

Λύσεις για μία σωστή προετοιμασία υποστρώματος πριν από την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος

από 1
Δείτε μόνο:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

GLX 494 PRIM

Έγχρωμο Ακρυλικό Αστάρι

Περιγραφή : Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων. Αραιώνεται με 25% καθαρό νερό. Πριν την εφαρμογή χρωματίζεται κατάλληλα ανάλογα με το χρώμα του τελικού επιχρίσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

GLX 498 SIL PRIM

Έγχρωμο Σιλικονούχο Αστάρι

Περιγραφή : Ιδανικό για σιλικονούχα επιχρίσματα, όπως το DEC 438 SILICONE. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

από 1
Δείτε μόνο: