Αντικατάσταση στα κονιάματα

Κάντε την εφαρμογή με πιο οικολογικό τρόπο, αντικαθιστώντας τον ασβέστη στην παρασκευή των κονιαμάτων (σοβάδων)

από 1

Αντικατάσταση ασβέστη στα κονιάματα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Κατά την εφαρμογή παραδοσιακών κονιαμάτων όπως σοβάδες και λάσπες για χτίσιμο με χρήση ασβέστη δημιουργούνται συγκεκριμένα προβλήματα όπως η διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων που έρχονται σε επαφή με τα κονιάματα και η δημιουργία «πεταλούδων» στο σοβά λόγω πλημμελούς σβησίματος του ασβέστη.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η αντικατάσταση του ασβέστη στην παρασκευή παραδοσιακών κονιαμάτων για σοβάτισμα και χτίσιμο με το πλαστικοποιητικό πρόσμικτο ANTI-LIME διασφαλίζει την προστασία των μεταλλικών στοιχείων από τη διάβρωση και εμποδίζει την εμφάνιση «πεταλούδων» στο σοβά. Επιπλέον διατηρεί το χώρο του εργοταξίου καθαρό και αυξάνει την ταχύτητα παρασκευής των κονιαμάτων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

ANTI-LIME

Βήματα

Το πλαστικοποιητικό πρόσμικτο ANTI-LIME προστίθεται στο νερό του μίγματος πριν την ανάμιξή του με το κονίαμα στις παρακάτω αναλογίες:

Για την παρασκευή σοβά: 0,20 – 0,25 Kg / σακί τσιμέντου 25kg.

Για την παρασκευή κονιάματος τοιχοποιίας: 0,15 Kg / σακί τσιμέντου 25kg.

Σημείωση: Η χρήση του ANTI-LIME στα κονιάματα επιβραδύνει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

από 1