Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

Προϊόντα και συστήματα σοβάδων τσιμεντοειδούς βάσεως

από 2
Δείτε μόνο:
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

SHP 205

Σοβάς πεταχτός

Περιγραφή : Το προϊόν SHP 205 αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 3,5mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ο SHP 205 προσφέρει υψηλή αντοχή, άριστες συγκολλητικές ιδιότητες και λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ της τοιχοποιίας των επόμενων στρώσεων σοβά. Επί...

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

GHP 210

Σοβάς βασικής στρώσης

Περιγραφή : Το προϊόν GHP 210 είναι ένας έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης κατάλληλος για το λάσπωμα (επιπέδωση) των επιφανειών πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 2,5mm, ανόργανα fillers και βελτιωτικά...

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

FHP 225

Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο

Περιγραφή : Το προϊόν FHP 225 είναι ένας σοβάς τελικής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, ασβεστολιθική άμμο (μάρμαρο) και βελτιωτικά πρόσθετα. Παράγεται σε δύο διαφορετικές κοκκομετρίες: FHP 225-0 με μέγιστο κόκκο 0,5mm και FHP 225-1 με μέγιστο κόκκο 1,4 mm....

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

FHP 225 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο

Περιγραφή : Το προϊόν FHP 225 WR είναι ένας έτοιμος, υδαταπωθητικός, λευκός σοβάς τελικής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, ασβεστολιθική άμμο (μάρμαρο) και βελτιωτικά πρόσθετα. Παράγεται σε δύο διαφορετικές κοκκομετρίες: FHP 225-0 WR με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και FHP...

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

FHP 221

Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο

Περιγραφή : Το προϊόν FHP 221 αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Παράγεται σε δύο διαφορετικές κοκκομετρίες: FHP 221-2 με μέγιστο κόκκο 0,5mm και FHP 221-3 με μέγιστο κόκκο 1,4 mm. Ο FHP 221 έχει πολύ ισχυρή...

από 2
Δείτε μόνο: