Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων...

Περισσότερα >

Σχολή Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνιτών Μ.Α.Θ.Ε.

Οι εταιρίες YTONG & THRAKON δίνουν μεγάλη βάση στην εκπαίδευση του Τεχνικού κόσμου. Γι αυτό το λόγο, τον...

Περισσότερα >

ΣΙΛΟ THRAKON

Το σιλό των 6 m3 της THRAKON είναι ένα μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για την...

Περισσότερα >