ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ

Εφαρμογή πλακόστρωσης ανάλογα με το πλακάκι, το υπόστρωμα και τη χρήση του χώρου.

Κανόνες για μια σωστή πλακόστρωση
Για τη συγκόλληση των πλακιδίων τοποθετούμε μια ποσότητα κόλλας, ανάλογα με την επιφάνεια, και στη συνέχεια τη χτενίζουμε με την οδοντωτή σπάτουλα έτσι ώστε να υπάρξει ομοιόμορφο άπλωμα της κόλλας. Οι διαστάσεις των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το μέγεθος των πλακιδίων. Για μεγάλα πλακάκια χρησιμοποιούνται σπάτουλες με μεγάλα δόντια.
Όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε κατάλληλους οδηγούς (σταυρουδάκια, ταφ κ.λπ.)
Μετά την εφαρμογή των στοιχείων στη θέση τους πιέζουμε ή κατά περίπτωση χτυπάμε ελαφρά ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επαφή όλης της επιφάνειάς τους με την κόλλα.
Υπάρχει το περιθώριο και μετά την τοποθέτηση των στοιχείων στη θέση τους, να γίνουν μικροδιορθώσεις (βλπ το χρόνο διόρθωσης για κάθε κόλλα χωριστά).
Τα πλακάκια μπορούμε να τα τοποθετούμε για περίπου 20 λεπτά, μετά την επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια
Εάν ελέγχοντας την κόλλα διαπιστώσετε ότι έχει σχηματιστεί «πέτσα», τότε αφαιρέστε την και τοποθετήστε νέα.
Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25 m² πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Οι συνδέσεις μεταξύ δαπέδων/τοίχων θα πρέπει να γίνονται με κατάλληλες σιλικονούχες μαστίχες.
Πρέπει να αποφεύγετε την εφαρμογή της κόλλας κάτω από συνθήκες καύσωνα ή παγετού (ιδανικές συνθήκες +5°C έως +35°C).

Εσωτερικός χώρος

Εφαρμογές πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους ανάλογα με την εφαρμογή (πχ ενδοδαπέδια θέρμανση)