Λύσεις

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα χρωμάτων στις εξωτερικές επιφάνειες και λύσεις για την αποκατάσταση τους

από 2

Το χρώμα έχει σαθρά – φουσκώματα – σκασίματα

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Εφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος
β) Εφαρμογή μιας μόνο στρώσης χρώματος
γ) Πιθανό πρόβλημα με το σοβά
δ) Πιθανή υγρασία πίσω από την επιφάνεια του χρώματος

ΛΥΣΗ

1. Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια
2. Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο
3. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ
4. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

Το χρώμα ξεθωριάζει σε κάποια σημεία

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Εφαρμογή έντονων αποχρώσεων με χρώμα που δεν έχει την κατάλληλη αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία (αντοχή και ελαστικότητα)
β. Εφαρμογή μη κατάλληλου χρώματος (ανθεκτικού στην υγρασία)

ΛΥΣΗ

I. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ
II. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

Το στοκάρισμα φαίνεται μετά το βάψιμο: διορθώστε το!

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Εφαρμογή χρώματος χαμηλής καλυπτικότητας
β. Κακό στοκάρισμα
γ. Αστάρωμα με λάθος αστάρι
δ. Καθόλου αστάρωμα πριν το βάψιμο

ΛΥΣΗ

Ι. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ
ΙΙ. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

Διαφορά απόχρωσης στην εξωτερική επιφάνεια

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Εφαρμογή κακής ποιότητος χρώματος

β. Εφαρμογή πολύ αραιωμένου χρώματος

γ. Κακό αστάρωμα υποστρώματος

δ. Κακή εφαρμογή του χρώματος

ε. Πιθανό βάψιμο επάνω σε σιλικόνη

ΛΥΣΗ

I. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ

II. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

Επιδιορθώστε τις φουσκάλες στο χρώμα

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Πρόβλημα ελλιπούς πρόσφυσης, που προέρχεται από:

α. Πιθανότατα έβρεξε σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού εφαρμόστηκε το χρώμα

β. Πιθανή υγρασία από το υπόστρωμα

γ. Εφαρμογή χρωματισμού σε απαγορευτικές καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες)

ΛΥΣΗ

I. Με ένα γυαλόχαρτο απομακρύνουμε όλα τα σαθρά και κατόπιν σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια

II. Στοκάρουμε όπου απαιτείται με τον STATUS 100% ακρυλικό στόκο

III. Ασταρώνουμε με το αστάρι STATUS DUR ΔΙΑΛΥΤΟΥ

IV. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις STATUS ALL WEATHER

από 2