Κρυσταλλικής Δράσης

Στεγανωτικό επαλειφόμενο για το σκυρόδεμα και πρόσμικτο σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης, για ολοκληρωμένη και μόνιμη στεγανοποίηση του σκυροδέματος.

από 1
Δείτε μόνο:
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY

Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Κρυσταλλικής Δράσης

Περιγραφή : Το DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY είναι ένα κρυσταλλικό στεγανωτικό κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, μόνιμης δράσης για στεγάνωση σε βάθος. Κατάλληλο για εφαρμογή σε περιοχές με αρνητικές και θετικές πιέσεις και για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού. Προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι υγρασίας του εδάφους, επιφανειακής...

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX

Πρόσμικτο Κρυσταλλικής Δράσης

Περιγραφή : Το DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX είναι ένα ολοκληρωμένο πρόσμικτο κρυσταλλικής σκόνης ειδικά σχεδιασμένο για να αλληλεπιδρά με τις τριχοειδείς δομές και τους πόρους του σκυροδέματος και να δημιουργεί ένα σύστημα στεγανοποίησης που αποτελεί μόνιμο μέρος της δομής του σκυροδέματος. Οι...

από 1
Δείτε μόνο: