Λύσεις

Οι κατάλληλες οδηγίες εφαρμογής για επισκευές όπου έχει προκύψει τοπική αστοχία (πχ αποκόλληση πλακιδίου)

από 1

Αποκόλληση σοβάδων στο ταβάνι: επισκευή

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Έλλειψη στεγάνωσης στην πλάκα

β) Έντονες συστολοδιαστολές στο υπόστρωμα

γ) Εφαρμογή του σοβά βασικής στρώσης σε μεγάλο πάχος

δ) Φυσιολογική ρηγμάτωση μετά από σεισμό

ε) Πιθανή εφαρμογή επιχρισμάτων σε ακατάλληλη περίοδο

ΛΥΣΗ

BHMA 1: Απομακρύνουμε όλα τα αποσαθρωμένα κομμάτια του σοβά, προκειμένου να τα αποκαταστήσουμε. Αποκαλύπτουμε πλήρως το διαβρωμένο οπλισμό.

BHMA 2: Στη συνέχεια απομακρύνουμε τη σκουριά και τις σκόνες από τον οπλισμό με συρμάτινη βούρτσα.

BHMA 3: Εφαρμόζουμε το αστάρι οπλισμού, WRM 510 με βούρτσα ή πινέλο καλύπτοντας πλήρως τον οπλισμό.

BHMA 4: Μετά από 10 λεπτά, και αφού έχει στεγνώσει το WRM 510, διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής με νερό προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση.

BHMA 5: Εφαρμόζουμε το WRM 525 (R4) με μυστρί ή σπάτουλα, πατητό, σε πάχος μέχρι 4cm.

BHMA 6: Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πλήρη αποξήλωση του σοβά, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

BHMA 7: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια, από σαθρά και σκόνες.

BHMA 8: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το χαλαζιακό αστάρι GLX 298 χρησιμοποιώντας ρολό.

BHMA 9: Κατόπιν εφαρμόζουμε τον πεταχτό σοβά της THRAKON SHP 205.

BHMA 10: Στην πορεία εφαρμόζουμε το σοβά ενός χεριού NHP 255, ο οποίος είναι λευκός σοβάς με μάρμαρο.

BHMA 11: Τέλος, τρίβουμε με ένα μαλακό τριβίδι – σφουγγάρι.

BHMA 12: Σε περίπτωση που επιθυμούμε να έχουμε πιο λεία τελική επιφάνεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε το στόκο σπατουλαρίσματος DEC 470. Το DEC 470 είναι ένας ιδιαίτερα λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος, κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.

Αποκόλληση σοβάδων

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α) Καταπόνηση από τις καιρικές συνθήκες: συνήθως η υγρασία διαβρώνει το σοβά μετά από κάποιο καιρό
β) Η εφαρμογή έγινε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή πρόσφυση ανάμεσα στις στρώσεις
γ) Κακή επιλογή υλικού
δ) Εισροή υγρασίας στο υπόστρωμα, λόγω ρηγματώσεων
ε) Εφαρμογή σε ακατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία > 35 °C)

ΛΥΣΗ

Λόγω παλαιότητας ενδέχεται να υπάρχουν αποκολλήσεις σοβά στην τοιχοποιία.

apokolissi-sovadon.0

BHMA 1: Αποξηλώνουμε τα σαθρά με μία σπάτουλα και καθαρίζουμε το υπόστρωμα με ένα σκουπάκι

BHMA 2: Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

apokolissi-sovadon.1  apokolissi-sovadon.2

BHMA 3: Εφαρμόζουμε το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα WRM 520, επάνω στην επιφάνεια που χρειάζεται να κάνουμε το μπάλωμα και περιμένουμε 20 λεπτά για να στεγνώσει

apokolissi-sovadon.3

BHMA 4: Εφαρμόζουμε τον τσιμεντόστοκο WRM 483 CEM COAT. Το WRM 483 CEM COAT είναι ένας λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος, κατάλληλος για γεμίσματα. Για ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια προτείνουμε το WRM 483 CEM COAT FINE.

BHMA 5: Αφού στεγνώσει ο τσιμεντόστοκος, τον τρίβουμε προκειμένου να λειάνουμε την επιφάνεια

apokolissi-sovadon  apokolissi-sovadon.5

BHMA 6: Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

apokolissi-sovadon.6  apokolissi-sovadon.7

BHMA 7: Βάφουμε την επιφάνεια με το STATUS ALL WEATHER, σε δύο στρώσεις

apokolissi-sovadon.7.1

Αποκόλληση μαρμάρων: πώς να τη διορθώσετε

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Η θερμοκρασία έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρηγματώσεις κατά τις συστολοδιαστολές αυτές

β. Έλλειψη αρμού διαστολής

γ. Κακή επιλογή κονιάματος

δ. Πολύ απορροφητικό υπόστρωμα

ΛΥΣΗ

I. Απομάκρυνση των αποκολλημένων μαρμάρων

II. Ξύσιμο και απομάκρυνση του σαθρού κονιάματος στο υπόστρωμα

III. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά

IV. Διαβροχή της επιφάνειας εφαρμογής με νερό

V. Εφαρμογή της κόλλας μαρμάρων MKW 136

Αποκόλληση κορφιάδων ή κεραμιδιών: επιδιόρθωση

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Καταπόνηση από τις καιρικές συνθήκες: συνήθως η υγρασία διαβρώνει τη λάσπη μετά από κάποιο καιρό

β. Η εφαρμογή έγινε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή πρόσφυση ανάμεσα στη λάσπη και το κεραμίδι

γ. Κακή επιλογή υλικού

ΛΥΣΗ

I. Απομάκρυνση των αποκολλημένων κεραμιδιών

II. Ξύσιμο και απομάκρυνση της σαθρής λάσπης

III. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά

IV. Διαβροχή της επιφάνειας εφαρμογής με νερό

V. Εφαρμογή του WRM 518 και τοποθέτηση των κεραμιδιών

VI. Ως επιπλέον προστασία, μπορούμε να περάσουμε τα κεραμίδια με την ακρυλική στεγανωτική επαλειφόμενη μεμβράνη FLX 380 ROOF SEALER σε χρώμα Terracotta

Αποκολληση πλακιδιων από δαπεδα: τρόποι διόρθωσης

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Απορροφητικό υπόστρωμα οδήγησε σε αστοχία της κόλλας

β. Λανθασμένη εφαρμογή ή πλήρης έλλειψη ασταριού

γ. Λανθασμένη επιλογής κόλλας

δ. Εισροή υγρασίας στο υπόστρωμα, λόγω ρηγματωμένων αρμόστοκων

ε. Εφαρμογή σε ακατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία > 35 °C)

στ. Παραμονή της κόλλας στην επιφάνεια εφαρμογής (χωρίς τοποθέτηση πλακιδίων) για μεγάλο διάστημα

ΛΥΣΗ

I. Έλεγχος των αποκολλημένων πλακιδίων

II. Απομάκρυνση της κόλλας κάτω από το πλακίδιο και από την επιφάνεια εφαρμογής

III. Καλός καθαρισμός του υποστρώματος από σαθρά και σκόνες

IV. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει τοπική επισκευή, αυτή μπορεί να γίνει με τον επισκευαστικό σοβά WRM 550 για την τοιχοποιία και με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα WRM 525 για το δάπεδο

V. Ασταρώνουμε την επιφάνεια εφαρμογής με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

VI. Εφαρμόζουμε την κατάλληλη κόλλα πλακιδίων, ανάλογα με την εφαρμογή (τοίχος, δάπεδο) και τον τύπο του πλακιδίου

VII. Εφαρμόζουμε τον αρμόστοκο πορσελάνινης υφής FMF 160

Αποκόλληση πλακιδίων από επενδεδυμένη επιφάνεια (MDF, ξύλο, φορμάικα)

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Κακή επιλογή υλικού συγκόλλησης

β. Λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων δημιουργήθηκαν ρηγματώσεις στον αρμόστοκο και από εκεί εισχώρησε υγρασία στο υπόστρωμα

ΛΥΣΗ

I. Έλεγχος των αποκολλημένων πλακιδίων

II. Απομάκρυνση της κόλλας κάτω από το πλακίδιο και από την επιφάνεια εφαρμογής

III. Εφαρμογή της έτοιμης παστώδης ακρυλικής κόλλας VKW 142 ACRYL

IV. Εφαρμογή του αρμόστοκου πορσελάνινης υφής FMF 160

από 1