Εξωτερικός χώρος

Εφαρμογή πλακιδίων σε εξωτερικούς χώρους

από 1

Κόλληση πλακιδίων σε μεταλλική επιφάνεια

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Yπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουμε να ανακαινίσουμε ένα χώρο και θέλουμε να εφαρμόσουμε την κόλλα σε μεταλλική επιφάνεια (πχ σκάλα, ψυγείο κτλ).

kollisi-plakidion-metalliki-epifania.0 kollisi-plakidion-metalliki-epifania.000

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την VKW 132, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή θα γίνει σε μικρές επιφάνειες (< 5m2). Η κόλλα πλακιδίων VKW 132 (C2TE S1) έχει εξαιρετική αντοχή σε συστολοδιαστολές ενώ προσφέρει πολύ υψηλές αντοχές, καθιστώντας την ιδανική για παρόμοιες εφαρμογές σε μεταλλικές επιφάνειες.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 190
VLX 132

Βήματα

kollisi-plakidion-metalliki-epifania.0000 kollisi-plakidion-metalliki-epifania.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια με μία σκούπα από σκόνες και σαθρά

kollisi-plakidion-metalliki-epifania.2

ΒΗΜΑ 2: Εφαρμόζουμε το χαλαζιακό αστάρι GLX 190, προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση του υποστρώματος

kollisi-plakidion-metalliki-epifania.3

ΒΗΜΑ 3: Εφαρμόζουμε την ελαστική κόλλα πλακιδίων VKW 132. η κόλλα αυτή είναι δύο συστατικών και είναι ιδανική για εφαρμογές όπου υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστολές

kollisi-plakidion-metalliki-epifania.4 kollisi-plakidion-metalliki-epifania.4.4

BHMA 4: Χρησιμοποιούμε τα ειδικά τεμάχια αρμολόγησης (σε σχήμα σταυρού, «Τ» ή «Y») προκειμένου να έχουμε ομοιόμορφους αρμούς

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Επενδύσεις σε προσόψεις σκυροδέματος

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα είναι αρκετά λείες με μικρή απορροφητικότητα με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν την συγκόλληση διακοσμητικών πλακιδίων.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η προετοιμασία του υποστρώματος με ένα από τα ακρυλικά αστάρια GLX 290 ή GLX 190 εμποτίζει το σκυρόδεμα και παρέχει μια άριστη γέφυρα πρόσφυσης για το συγκολλητικό υλικό που θα ακολουθήσει.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

GLX 190

Κόλλες πλακιδίων THRAKON με αντίσταση στην ολίσθηση (SKW 114, SKW 116, VKW 120, MKW 136, VKW 124, VKW 127, VKW 126, VKW 128, VKW 129, VKW 132, FKW 134, VKW 142, VKW 145)

Βήματα

To υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από λάδια και άλλους ρύπους. Αφαιρούμε με ένα εργαλείο λάσπες, κόλλες και οποιαδήποτε υπολείμματα από προηγούμενες εργασίες. Επιπλέον καθαρίζουμε κι αν είναι απαραίτητο πλένουμε τον τοίχο. Απομακρύνουμε τυχόν περισσεύματα νερού κι αφήνουμε να στεγνώσει ο τοίχος πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Ασταρώνουμε την επιφάνεια του σκυροδέματος με το ακρυλικό αστάρι GLX 290 αραιωμένο με νερό σε αναλογία νερό: GLX 290 = 1:4 και μετά την πάροδο 2-6 ωρών επικολλάμε τα διακοσμητικά πλακίδια με κόλλες THRAKON κατηγορίας Τ κατά ΕΝ 12004 οι οποίες παρουσιάζουν αντίσταση στην ολίσθηση του πλακιδίου.

Στην περίπτωση που έχουμε πολύ λείες επιφάνειες τις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε π.χ. εμφανή μπετό, συνίστανται η επάλειψη του υποστρώματος με το ακρυλικό αστάρι GLX 190. Το προϊόν εφαρμόζεται αδιάλυτο και περιέχει χαλαζιακή άμμο η οποία δημιουργεί συνθήκες μηχανικής πρόσφυσης ακόμη και στα πιο δύσκολο υποστρώματα (π.χ. παλιά πλακόστρωση, μεταλλική επιφάνεια, PVC, κλπ).

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Πλακόστρωση εξωτερικών χώρων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εξωτερικούς χώρους οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερες και πιο απότομες με αποτέλεσμα μεγαλύτερες και συχνότερες συστολοδιαστολές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν συνήθως συνθήκες μεγαλύτερης καταπόνησης από δονήσεις από ότι σε εσωτερικούς χώρους, επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε κόλλες με αντοχές σε ελαστικότητα, σε δυνατότητα εφελκυσμού και κάμψης, σε προσβολές από χημικά – καθαριστικά και κυρίως με χαρακτηριστικά αντιπαγετικότητας.

Πολύ σημαντικό όμως είναι να λαβαίνουμε πάντα υπόψη μας και τις αναμενόμενες συστολοδιαστολές, την υγρασία και τις ακραίες συνθήκες τόσο κατά την διάρκεια της εφαρμογής των πλακιδίων, όσο και κατά τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για το λόγο αυτό συστήνονται κυρίως κόλλες υψηλότερων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως κατηγορίας τύπου C2 κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12004.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

NSD 620

GLX 292

Κόλλες κατηγορίας C2

FMF 150

FMF 160 LUX

Βήματα

Για την προετοιμασία του υπόβαθρου και την εφαρμογή της κόλλας ανατρέξτε στις Γενικές Οδηγίες για Κόλλες

Κατά την προετοιμασία του υπόβαθρου καλύπτουμε ρωγμές και ατέλειες σε τοιχία και δάπεδα. Φροντίζουμε να οπλίσουμε ρωγμές οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να διευρυνθούν στο μέλλον

Στην περίπτωση που απαιτείται γέμισμα και αλφάδιασμα της επιφάνειας αυτή μπορεί να γίνει με το τσιμεντοειδές δάπεδο από τρίμμα YTONG NSD 620. Το NSD 620 είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου έχουμε πρόβλημα βάρους

Πριν την εφαρμογή της κόλλας συστήνεται προαιρετικά η εφαρμογή του ακρυλικού ασταριού υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM για σταθεροποίηση του υπόβαθρου και αυξημένες αντοχές συγκόλλησης

Προσέχουμε κατά την εφαρμογή στις κάθετες επιφάνειες (σοβατεπί, ντύσιμο δοκαριών) να εξομαλύνουμε πρώτα το υπόβαθρο, ώστε να χρησιμοποιηθεί η λιγότερη δυνατή ποσότητα κόλλας και να αποφύγουμε την πιθανότητα ολίσθησης

Σε περιπτώσεις που τοποθετούνται πλακίδια για διακόσμηση σε τοίχους αυτόνομα και χωρίς συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βάση και τα πλαϊνά της κατασκευής οδηγοί ώστε να συγκρατούν τα πλακίδια και να αποφεύγονται ολισθήσεις (ή πλαγιολισθήσεις). Οι οδηγοί αφαιρούνται την επόμενη μέρα ή πριν την αρμολόγηση

Αρμολόγηση:

Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON. Η αρμολόγηση στο δάπεδο και η βατότητα επιτρέπονται μετά από 24 ώρες, ενώ η αρμολόγηση στον τοίχο επιτρέπεται μετά από 12 ώρες.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΔΑΠΕΔΑ

από 1