ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ DECOR

Διαδικασία εφαρμογής συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας DECOR. Το σύστημα αποτελεί την ιδανική λύση για νέες και υφιστάμενες κατασκευές, καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

Κανόνες για σωστή εφαρμογή
Τα συστήματα DECOR, DECOR FINE PLUS και DECOR SUPERIOR της THRAKON αποτελούν μία πρωτοποριακή λύση που προτείνει η THRAKON ως ολοκληρωμένα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας. Με τα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR και DECOR SUPERIOR, μπορούμε να διακοσμήσουμε με μοναδικό τρόπο επιφάνειες τοιχοποιίας ή δάπεδα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από αισθητικής απόψεως.

Κανόνες για ένα σωστό γέμισμα δαπέδου 3-10cm πριν την πατητή τσιμεντοκονία
Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά, έλαια.
Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα πριν από την εφαρμογή.
Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού : 1 μέρος αστάρι.
Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ίδιου ασταριού.
Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες).
Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά την εφαρμογή.
Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.