Οπλισμός Δαπέδων

Υαλόπλεγμα για την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ελαστικό και ανθεκτικό υπόστρωμα

από 1
Δείτε μόνο:
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS [160 g/m²] DECOR

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 g/m²)

Περιγραφή : Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaPLUS με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας. Συμμορφώνεται με το πρότυπο ETAG 004.

από 1
Δείτε μόνο: