ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ανάλυση των λύσεων που παρέχει το σύστημα CLIMAPLUS, το πιο πλήρες σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στην ελληνική αγορά. Επιλογή ανάμεσα σε 6 θερμομονωτικά προϊόντα και 35 διαφορετικές τελικές επιφάνειες.

CLIMAPLUS ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Το CLIMAPLUS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωση κτιρίων. Αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες, κόλλα συγκόλλησης των θερμομονωτικών πλακών στην επιφάνεια του κτιρίου, υλικό επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών, πλέγμα ενίσχυσης του επιχρίσματος, έγχρωμο αστάρι, τελικό έγχρωμο και διακοσμητικό σοβά και λοιπά βοηθητικά υλικά (βύσματα στήριξης, γωνιόκρανα, οδηγούς, κλπ).
Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS σοβατίζουμε και θερμομονώνουμε εξωτερικά την κατοικία μας, εύκολα και γρήγορα. Το CLIMAPLUS δημιουργεί στο κτίριο ένα προστατευτικό περίβλημα το οποίο μειώνει τη μετάδοση της θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Έτσι, το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα ρέει προς αυτό. Μειώνοντας τις θερμικές απώλειες από το κτίριο, ταυτόχρονα μειώνεται η ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί για την τροφοδότηση των διάφορων συστημάτων ψύξης-θέρμανσης έως και 60% κατά μέσο όρο όλο το έτος. Επιπλέον, περιορίζεται το αρχικό κόστος κατασκευής της εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού. Ο χρόνος απόσβεσης του συστήματος είναι σχετικά μικρός και κυμαίνεται μεταξύ 4-8 ετών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εξοικονόμηση Ενέργειας & Οικονομία
Ιδανική Λύση για την αναπαλαίωση και τη θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων
Προστασία του Περιβάλλοντος & Πιστοποιητικό Ενεργειακής Ταυτότητας
Προστασία του Φέροντος Οργανισμού και Στεγάνωση των προσόψεων του Κτιρίου
Αποφυγή Ρηγματώσεων στο Σοβά

Θερμομονωτικά προϊόντα

Επιλογή ανάμεσα σε 6 θερμομονωτικά προϊόντα: Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), Θερμομονωτικές πλάκες από φελλό, αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (Neopor), πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα και multipor.

Ανεστραμμένη μόνωση

Μόνωση και προστασία ταράτσας από στάσιμα ύδατα και υγρασία προς αποφυγή προβλημάτων σε βάθος χρόνου