ΣΟΒΑΔΕΣ

Όλα τα συστήματα σοβατίσματος, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής (υγρασία, πάχος εφαρμογής, εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος).

Κανόνες για μία σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων
Αποφεύγετε τα μεγάλα πάχη ( > 2 cm) σε μια στρώση. Για μεγαλύτερα πάχη εφαρμόστε δύο ή περισσότερες στρώσεις από τον ίδιο σοβά, εφαρμόζοντας τη δεύτερη στρώση όσον η πρώτη είναι ακόμη νωπή.
Επιπεδώστε τις επιφάνειες με τον βασικό σοβά (ή σοβά ενός χεριού) και όχι με το πεταχτό ή το φινίρισμα.
Η τελική στρώση σοβά εφαρμόζεται αφού ο βασικός σοβάς έχει πλήρως ξηραθεί ( > 20 ημέρες).
Χαράξτε την επιφάνεια για περιορισμό των τάσεων, συστολών.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ νερό κατά το τρίψιμο.
Διατηρήστε τους αρμούς εργασίας (όπου υπάρχουν) ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 4 m όταν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες που πρόκειται να σοβατιστούν.
Στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος ανερχόμενης υγρασίας, τοποθετήστε κατάλληλη μεμβράνη για την αποκοπή της.
Καλύψτε τις άνω απολήξεις σοβά (όπως στηθαία) με μάρμαρο, και χρησιμοποιήστε νεροσταλάκτες στις ποδιές των παραθύρων ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση των σοβατισμένων επιφανειών.
Οι νωπές σοβατισμένες επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχόπτωση, τον παγετό, τον ισχυρό αέρα και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.
Κατά τους θερινούς μήνες, οι σοβατισμένες επιφάνειες να υγραίνονται ελαφρά για 2-3 ημέρες μετά το σοβάτισμα.