ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Συστήματα δυνατής συγκόλλησης υψηλών αντοχών

PVC

Συγκόλληση σωλήνων PVC σε υδραυλικές εγκαταστάσεις