ΔΑΠΕΔΑ

Συστήματα επίστρωσης δαπέδων για όλες τις χρήσεις (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι).

Κανόνες για μια σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδούς δαπέδου
Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά, έλαια.
Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα πριν από την εφαρμογή.
Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού : 1 μέρος αστάρι.
Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ίδιου ασταριού.
Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες).
Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά την εφαρμογή.
Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

Τσιμεντοειδή

Δάπεδα για όλες τις εφαρμογές: είτε για γέμισμα, είτε αυτοεπιπεδούμενο αλλά και για κατασκευές με προβλήματα στα φορτία