Διακοσμητικοί σοβάδες

Επιχρίσματα για την διακόσμηση εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων

από 1

Οργανικά επιχρίσματα

Ποιο είναι το ζητούμενο;

Επιθυμούμε να διακοσμήσουμε εσωτερικές ή/και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων χωρίς την απαίτηση βαφής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η διακόσμηση θα γίνει με την εφαρμογή των έγχρωμων οργανικών επιχρισμάτων της THRAKON τα οποία θα προσδώσουν έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικές τεχνοτροπίες.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 494 Prim

DEC 428 Polyplast

DEC 431 Fine

DEC 438 Silicone

DEC 428 Polyplast

Βήματα

Εξασφαλίζουμε λείες τελικές επιφάνειες, καθαρές και χωρίς εξογκώματα. Μεγάλες ανομοιομορφίες αλλά και ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευαστούν.

Σοβατίζουμε απαραίτητα τις επιφάνειες των δομικών στοιχείων με το Σύστημα 3 Στρώσεων (πεταχτό – βασικό – τελικό) ή Σύστημα 2 Στρώσεων (πεταχτό-σοβάς 1 στρώσης) της THRAKON και τις αφήνουμε να ξηραθούν πλήρως. Τέλος επισκευάζουμε τυχόν ατέλειες.

Ανάλογα με την επιθυμητή υφή της τελικής επιφάνειας αλλά και τις απαιτήσεις της κατασκευής επιλέγουμε και το αντίστοιχο επίχρισμα:

Πριν την εφαρμογή του οργανικού σοβά οι επιφάνειες θα πρέπει να ασταρωθούν με το ακρυλικό αστάρι GLX 494 Prim το οποίο θα πρέπει να έχει χρωματιστεί στην απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

Εφαρμογή οργανικού τελικού επιχρίσματος: Αρχικά απλώνεται στην επιφάνεια και στη συνέχεια απομακρύνεται το υλικό που περισσεύει έτσι ώστε το πάχος της στρώσης να αντιστοιχεί με μέγεθος των κόκκων. Ανάλογα με την τεχνοτροπία του επιχρίσματος χρησιμοποιήστε ανοξείδωτη ή πλαστική σπάτουλα. Το επίχρισμα εφαρμόζεται με πλαστική σπάτουλα ώστε να επιτευχθεί σωστά η επιθυμητή τεχνοτροπία και να αποφευχθεί τυχόν αποχρωματισμός της τελικής επιφάνειας.

Η διαδικασία της εφαρμογής απαιτεί συντονισμένο τρόπο λειτουργίας του συνεργείου μιας και πρέπει να ακολουθείται η μέθοδος «υγρή σε υγρή επιφάνεια» χωρίς διακοπή σε συνεχείς επιφάνειες. Διαφορετικά εάν στεγνώσει πρώτα το επίχρισμα στο κομμάτι της επιφάνειας που προηγείται και μετά εφαρμοστεί φρέσκο υλικό στην επιφάνεια που έπεται τότε θα παρατηρηθούν διχρωμίες στις ματίσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός τεχνητών εφαρμογής σε κάθε σημείο του ικριώματος και να ληφθούν υπόψη οι καιρικές συνθήκες στον τρόπο εργασίας διότι αυτές επηρεάζουν το χρόνο στεγνώματος του υλικού.

Σημείωση: Σε ψυχρές καιρικές συνθήκες και υψηλή υγρασία, ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται ενώ αντίθετα σε υψηλές θερμοκρασίες με χαμηλά επίπεδα υγρασίας ο χρόνο στεγνώματος επιβραδύνεται.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τσιμεντοειδή επιχρίσματα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Επιθυμούμε να διακοσμήσουμε εσωτερικές ή/και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η διακόσμηση θα γίνει με την εφαρμογή ειδικών τσιμεντοειδών επιχρισμάτων τα οποία θα προσδώσουν στις επιφάνειες και διαφορετικές τεχνοτροπίες.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 290

DEC 424 SCRATCH

DEC 425 RILLEN

DEC 440 ROLLER

Βήματα

Εξασφαλίζουμε λείες τελικές επιφάνειες, καθαρές και χωρίς εξογκώματα.

Σοβατίζουμε απαραίτητα τις επιφάνειες των δομικών στοιχείων με το Σύστημα 3 Στρώσεων (πεταχτό-βασικό-τελικό) ή Σύστημα 2 Στρώσεων (πεταχτό-σοβάς 1 στρώσης) της THRAKON και τις αφήνουμε να ξηραθούν πλήρως. Τέλος επισκευάζουμε τυχόν ατέλειες.

Ανάλογα με την επιθυμητή υφή της τελικής επιφάνειας επιλέγουμε και το ανάλογο προϊόν:

  1. Με το επίχρισμα DEC 424 SCRATCH θα δημιουργήσουμε τελικές επιφάνειες τύπου «Scratch» ενώ με το επίχρισμα DEC 425 RILLEN θα δημιουργήσουμε τελικές επιφάνειες τύπου «Rillen». Αρχικά ασταρώστε με το ακρυλικό αστάρι GLX 290. Στη συνέχεια απλώστε με την σπάτουλα μια λεπτή στρώση διακοσμητικού σοβά, ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Με ένα λαστιχένιο τριβίδι, πιέζοντας πολύ ελαφρά, εξομαλύνετε αρχικά την επιφάνεια. Πριν ακόμη τραβήξει ο σοβάς, με το λαστιχένιο τριβίδι, πιέζοντας μαλακά διαμορφώστε την τελική επιφάνεια, κάνοντας κάθετες, οριζόντιες ή κυκλικές κινήσεις.
  2. Με το επίχρισμα DEC 440 ROLLER μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλών ειδών διακοσμητικές επιφάνειες. Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας γίνεται κυρίως με ρολό. Ανάλογα με τον τύπο της τελικής επιφάνειας επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπου ρολό που θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν λαστιχένια ρολό που δίνουν διαφορετικό ανάγλυφο, (γραμμωτό, πυκνό, αραιότερο κλπ). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και το ρολό του relief, ή άλλα βοηθητικά εργαλεία διαμόρφωσης επιφανειών (σφουγγάρι, χτενάκι κλπ). Επιλέξτε ένα τμήμα της επιφάνειας που θα διακοσμήσετε, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, έτσι ώστε να προλάβετε να διαμορφώσουμε την τελική επιφάνεια πριν στεγνώσει ο σοβάς. Με μεταλλική σπάτουλα απλώστε αρχικά τον σοβά DEC 440 ROLLER σε μια πολύ λεπτή στρώση (αστάρωμα) και αφού τραβήξει απλώνουμε ομοιόμορφα στην επιλεγμένη επιφάνεια μία δεύτερη στρώση σε πάχος 3 – 5 mm. Εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα ώστε να μην υπάρχουν εξογκώματα και περισσεύματα υλικού. Ανάλογα με το είδος της τελικής επιφάνειας που θέλετε να διαμορφώσετε αφήστε να τραβήξει για λίγο και στη συνέχεια με το ειδικό ρολό διαμορφώστε την επιφάνεια. Ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης του ρολού, την πίεση που εφαρμόζετε, και τον χρόνο επεξεργασίας δημιουργείται διαφορετικού ανάγλυφου τύπου επιφάνειες. Για να μπορέσετε να συνδέσετε τις γειτονικές περιοχές, χωρίς να φαίνονται οι συνδέσεις, δεν πρέπει να αφήνετε να τραβάει τελείως ο σοβάς σε μια περιοχή και να συνεχίζετε στην γειτονική. Αν επιθυμείτε την βαφή μιας επιφάνειας με ρολό τύπου relief, τότε προσθέστε αρχικά μια μικρή ποσότητα νερού επιπλέον ώστε το υλικό να γίνει περισσότερο ρευστό. Στη συνέχεια με το ρολό relief βάψτε τον τοίχο δημιουργώντας, κατά βούληση, διαφορετικής πυκνότητας ανάγλυφες επιφάνειες.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

από 1