Επισκευαστικοί σοβάδες

Τοπική επισκευή των σοβάδων με τον επισκευαστικό σοβά της THRAKON

από 1

Επισκευαστικοί σοβάδες

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πολλές φορές έχουν καταστραφεί οι σοβάδες των κτιρίων. Αίτια αυτού του προβλήματος μπορεί να είναι:

  • Κακοτεχνία
  • Σεισμοί
  • Μη συμβατότητα υλικών
  • Παγωνιά
  • Χτυπήματα, κλπ.

Αν δεν γίνει η ενδεδειγμένη επισκευή του κτιρίου, εκτός από το κακό αισθητικό αποτέλεσμα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η ζημιά να επεκταθεί, ακόμα και να προκληθούν σοβαρότερα προβλήματα στο κτίριο.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για την αποκατάσταση του προβλήματος, θα εφαρμοστεί ειδικός επισκευαστικός σοβάς ο οποίος έχει την ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές διαφορετικές δομικές επιφάνειες και επιπλέον δεν σκάει στις ενώσεις, πράγμα σύνηθες στους κοινούς σοβάδες.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

GLX 298

GLX 296

SHP 205

GHP 210

WRM 550

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων

Βήματα

Απομακρύνουμε όλα τα σαθρά υλικά, κατεστραμμένους σοβάδες, μέχρι που να βρούμε ισχυρά υλικά. Αν διαπιστώσουμε ότι οι σοβάδες έχουν κουφώσει επίσης τους απομακρύνουμε

Διαμορφώνουμε τις ακμές των σοβάδων που θα παραμείνουν, φτιάχνοντας ένα είδος πατούρας, έτσι ώστε ο επισκευαστικός σοβάς να καλύψει και ένα μέρος επί του παραμένοντος σοβά

Πλένουμε με νερό υπό πίεση τις επιφάνειες επί των οποίων θα γίνουν οι επισκευές

Ανάλογα με το υπόστρωμα, ασταρώνουμε με το κατάλληλο αστάρι. Χρησιμοποιούμε το προϊόν GLX 292 FLEX PRIM σαν αστάρι γενικής χρήσης και το GLX 298 για λείες επιφάνειες και επιφάνειες θερμομονωτικών πλακών

Εάν το πάχος εφαρμογής είναι μεγάλο ( > 3 cm) εφαρμόζουμε τον επισκευαστικό σοβά WRM 550 σε δύο στρώσεις. Για ακόμη όμως μεγαλύτερα πάχη αρχικά εφαρμόζουμε το κοινό τρόπο σοβατίσματος με σοβά πεταχτής και βασικής στρώσης με την χρήση των προϊόντων SHP 205 και GHP 210, για να καλύψουμε το μεγάλο κενό, δίνοντας όμως περιθώριο 2 cm ώστε πάνω σε αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί και ο επισκευαστικός σοβάς WRM 550. Για την παρασκευή των σοβάδων SHP 205 και GHP 210 στο νερό ανάμιξης προσθέτουμε και βελτιωτικό γαλάκτωμα GLX 296, 1-2 κιλά ανά σάκο 25 κιλών. Αφήνουμε τον σοβά να στεγνώσει πολύ καλά

Εφαρμόζουμε με μυστρί τον επισκευαστικό σοβά WRM 550, κατά τρόπο που να κάνει καλή επαφή με το υπόστρωμα και τις γειτονικές επιφάνειες παλιού σοβά. Όταν ο σοβάς τραβήξει, τον τρίβουμε όπως το σύνηθες τριφτό, ώστε να προδώσουμε επιφάνεια ίδια με την προ-υπάρχουσα

Εάν οι προς επισκευή επιφάνειες είναι μεγάλες και επίσης αν υπάρχει σύνδεση διαφορετικών δομικών υλικών, τότε στα σημεία σύνδεσης με τα παλιά υλικά, χρησιμοποιούμε κατάλληλο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων το οποίο ενσωματώνουμε στον επισκευαστικό σοβά.

Εάν μετά από σεισμό ή άλλα αίτια, έχει παρατηρηθεί αποσύνδεση της τοιχοποιίας από τον φέροντα οργανισμό (δοκάρια ή κολώνες), αποκαθιστούμε πρώτα την σύνδεση με την κατάλληλη μέθοδο και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον επισκευαστικό σοβά WRM 550.

Αποφεύγουμε να κάνουμε τις επισκευές κάτω από έντονες καιρικές συνθήκες και καύσωνα και διατηρούμε υγρές τις επισκευασμένες επιφάνειες με ελαφρό ψεκασμό, για τις δύο επόμενες ημέρες από την επισκευή.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

από 1