Τσιμεντοειδείς σοβάδες

Οι σίγουρες λύσεις της THRAKON για τα συστήματα σοβατίσματος με τσιμεντοειδούς βάσεως σοβάδες

από 1

Σύστημα σοβατίσματος 2 στρώσεων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

 Το επίχρισμα σε μια τοιχοποιία είναι απαραίτητο γιατί προσφέρει την απαιτούμενη προστασία από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, αέρας, παγωνιά, κλπ) και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα καλύπτει τις κατασκευαστικές ατέλειες, ομαλοποιεί την πρόσοψη του κτιρίου και αναδεικνύει την αισθητική του.

Το σύστημα τριών στρώσεων είναι αρκετά χρονοβόρο και με υψηλότερο σχετικά κόστος.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

 Ο παραδοσιακός τρόπος σοβατίσματος με τις τρεις στρώσεις επιχρισμάτων μπορεί να αντικατασταθεί με το σύστημα σοβατίσματος δύο στρώσεων της THRAKON:

1η στρώση – Πεταχτός σοβάς

2η στρώση – Σοβάς μιας στρώσης

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

SHP 205

NHP 250 WR

NHP 255WR

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων

Γαλβανισμένα αντιαλκαλικά γωνιόκρανα

Βήματα

Αφού στεγνώσει πλήρως ο τοίχος μετά το χτίσιμο και τις τυχόν επισκευές, καθαρίστε και διαβρέξτε όλες τις επιφάνειες

Τοποθετήστε αντιλακαλικό υαλόπλεγμα 110 g/m2 πάνω από όλα τα κανάλια ηλεκτρολογικών και υδραυλικών, στις ακμές των ανοιγμάτων και κάτω από τις ποδιές των παραθύρων. Επίσης τοποθετήστε αντιλακαλικό υαλόπλεγμα σε όλες τις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών με τρόπο που να γεφυρώνουν όλες τις μεταξύ τους συνδέσεις και μεταξύ των διαφορετικών δομικών υλικών

Τοποθετήστε γαλβανισμένα αντιαλκαλικά γωνιόκρανα στις ακμές των τοίχων στα δοκάρια και όπου αλλού χρειάζεται

Εφαρμόστε ένα ισχυρό χέρι πεταχτό ( μέσα, έξω) με το προϊόν SHP 205 προσέχοντας ώστε να διεισδύσει και να καλύψει όλα τα κενά

Ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και αφού το πεταχτό τραβήξει αρκετά, τοποθετήστε τους κατάλληλους οδηγούς και εφαρμόστε τον σοβά μιας στρώσης NHP 250 WR ή NHP 255 WR σε πάχος μέχρι 2cm ανά στρώση. Σε αυτή την φάση δημιουργήστε και τα διακοσμητικά στοιχεία (κορνίζες, σκοτίες, κλπ)

Στις εξωτερικές επιφάνειες συνίσταται να εφαρμόσετε έναν από τους υδαταπωθητικούς σοβάδες μιας στρώσης, NHP 250 WR ή NHP 255 WR. Στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει μεταλλικούς οδηγούς για το σοβάτισμα, βγάλτε τους όσο ο σοβάς είναι ακόμη νωπός και γεμίστε τα κενά με τον ίδιο το υλικό. Ομογενοποιήστε το υλικό του γεμίσματος με το υλικό εκατέρωθεν αυτού, ώστε να αποφευχθούν τα σκασίματα μετά το στέγνωμα

Αποφύγετε το σοβάτισμα, κάτω από έντονες κλιματολογικές συνθήκες ή όταν αναμένεται βροχή. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διατηρήστε ελαφρά υγρές τις σοβατισμένες επιφάνειες για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Σύστημα σοβατίσματος 3 στρώσεων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Το επίχρισμα σε μια τοιχοποιία είναι απαραίτητο γιατί προσφέρει την απαιτούμενη προστασία από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, αέρας, παγωνιά, κλπ) και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα καλύπτει τις κατασκευαστικές ατέλειες, ομαλοποιεί την πρόσοψη του κτιρίου και αναδεικνύει την αισθητική του.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ο παραδοσιακός τρόπος σοβατίσματος με τρεις στρώσεις έτοιμων επιχρισμάτων της THRAKON:

1η στρώση – Πεταχτός σοβάς

2η στρώση – Σοβάς βασικής στρώσης

3η στρώση – Σοβάς τελικής στρώσης

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

SHP 205

GHP 210

FHP 221

FHP 225

FHP 221 WR

FHP 225 WR

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα επιχρισμάτων

Γαλβανισμένα αντιαλκαλικά γωνιόκρανα

Βήματα

Αφού στεγνώσει πλήρως ο τοίχος μετά το χτίσιμο και τις τυχόν επισκευές, καθαρίστε και διαβρέξτε όλες τις επιφάνειες

Τοποθετήστε αντιλακαλικό υαλόπλεγμα 110 g/m2 πάνω από όλα τα κανάλια ηλεκτρολογικών και υδραυλικών, στις ακμές των ανοιγμάτων και κάτω από τις ποδιές των παραθύρων. Επίσης τοποθετήστε αντιλακαλικό υαλόπλεγμα σε όλες τις επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών με τρόπο που να γεφυρώνουν όλες τις μεταξύ τους συνδέσεις και μεταξύ των διαφορετικών δομικών υλικών

Τοποθετήστε γαλβανισμένα αντιαλκαλικά γωνιόκρανα στις ακμές των τοίχων στα δοκάρια και όπου αλλού χρειάζεται

Εφαρμόστε ένα ισχυρό χέρι πεταχτό ( μέσα, έξω) με το προϊόν SHP 205 προσέχοντας ώστε να διεισδύσει και να καλύψει όλα τα κενά

Ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και αφού το πεταχτό τραβήξει αρκετά, τοποθετήστε τους κατάλληλους οδηγούς και εφαρμόστε τον σοβά βασικής στρώσης GHP 210 σε πάχος μέχρι 2,5cm ανά στρώση. Σε αυτή την φάση δημιουργήστε και τα διακοσμητικά στοιχεία (κορνίζες, σκοτίες κ.λ)

Μετά από το πλήρες στέγνωμα του σοβά βασικής στρώσης, εφαρμόστε έναν τελικό σοβά, FHP 221 ή FHP 225 ανάλογα με την επιθυμητή υφή και απόχρωση της τελικής επιφάνειας

Στις εξωτερικές επιφάνειες συνίσταται να εφαρμόσετε έναν από τους υδαταπωθητικούς σοβάδες τελικής στρώσης, FHP 221 WR ή FHP 225 WR

Στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει μεταλλικούς οδηγούς για το σοβάτισμα, βγάλτε τους όσο ο σοβάς είναι ακόμη νωπός και γεμίστε τα κενά με τον ίδιο το υλικό. Ομογενοποιήστε το υλικό του γεμίσματος με το υλικό εκατέρωθεν αυτού, ώστε να αποφευχθούν τα σκασίματα μετά το στέγνωμα

Αποφύγετε το σοβάτισμα, κάτω από έντονες κλιματολογικές συνθήκες ή όταν αναμένεται βροχή. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διατηρήστε ελαφρά υγρές τις σοβατισμένες επιφάνειες για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

από 1