Μπάνιο - WC

Μόνιμη στεγανοποίηση υψηλών ή μεσαίων απαιτήσεων των υγρών χώρων. Η στεγανοποίηση των υγρών χώρων (μπάνιο, WC), είναι μία αρκετά σημαντική υπόθεση καθώς θα πρέπει να στεγανώσουμε τον χώρο αυτό με αποτελεσματικότητα και σε βάθος χρόνου. Η THRAKON διαθέτει μία πλήρη γκάμα από προϊόντα στεγάνωσης εξασφαλίζοντας άριστη στεγάνωση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, η THRAKON διαθέτει μία πλήρη σειρά από συμπληρωματικά προϊόντα, καθαριστικά και σιλικόνες, τα οποία προτείνουμε για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

από 1

Στεγανοποίηση μπάνιου υψηλών απαιτήσεων σε υγρασία

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η πλακόστρωση σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών φορτίων υγρασίας (μόνιμη), όπως μπάνια, ντουζιέρες, χώροι υγιεινής κλπ., έχει αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή και ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου καθώς θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία και να εμποδίζει τον κίνδυνο της εισχώρησης του νερού και των υδρατμών πίσω από τα πλακάκια εξαιτίας ενδεχόμενης αποκόλλησή τους.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ιδανική λύση αποτελεί η στεγάνωση της τοιχοποιίας πριν την πλακόστρωση, και ιδίως τα σημεία τα οποία επιφορτίζονται πιο έντονα με υγρασία, με το θα χρησιμοποιηθεί το ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών DSF 350 FLEX.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

DSF 350

KF 12/7 – F 12/7

Βήματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, σταθερό και χωρίς σκόνη, βρωμιές, λάδια, λίπη και χαλαρά κομμάτια

Στην περίπτωση που απαιτείται γέμισμα και αλφάδιασμα του δαπέδου αυτό μπορεί να γίνει με τα Τσιμεντοειδή Δάπεδα της THRAKON πριν την εφαρμογή της στεγανοποίησης

Εάν απαιτηθεί γέμισμα και αλφάδιασμα της τοιχοποιίας μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο από τα Συστήματα Σοβατίσματος της THRAKON πριν την εφαρμογή της στεγανοποίησης

Ασταρώνουμε αρχικά με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM το υπόστρωμα. Όταν στεγνώσει το αστάρι εφαρμόζουμε, με ρολό ή σκληρή βούρτσα, το στεγανοποιητικό επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών DSF 350 FLEX σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά. Η κάθε στρώση εφαρμόζεται πάνω στην προηγούμενη όταν αυτή έχει στεγνώσει

Κατά μήκος της ένωσης της τοιχοποιίας με το δάπεδο αλλά και περιμετρικά από τα σιφώνια και τις υδροληψίες συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με την ελαστική ταινία υαλοπλέγματος KF 12/7 ή με την ελαστική ταινία πολυεστερικού υφάσματος F 12/7, πλάτους 12 cm. Η τοποθέτηση τους γίνεται με τον εξής τρόπο: Εφαρμόζεται μια στρώση με DSF 350 FLEX, σε πλάτος 15-17 cm κατά μήκος των σημείων που χρήζουν ενίσχυσης, και τοποθετείται η ταινία ενώ ακόμη η στρώση είναι νωπή. Ακολουθούν δύο ακόμη στρώσεις η καθεμία αφού στεγνώσει η προηγούμενη

Μετά την ολοκλήρωση όλης της εφαρμογής και μετά την πλήρη ξήρανση της στεγάνωσης (24 ώρες μετά την εφαρμογή), το υπόστρωμα μπορεί να καλυφτεί κατευθείαν με κεραμικά πλακίδια, με χρήση ελαστικής κόλλας, βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με ειδικές ρητίνες

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Στεγανοποίηση μπάνιου μεσαίων απαιτήσεων σε υγρασία

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η πλακόστρωση σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται υπό την επίδραση μεσαίων φορτίων υγρασίας (περιοδική), όπως μπάνια, ντουζιέρες, χώροι υγιεινής κλπ., έχει αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή και ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου καθώς θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία και να εμποδίζει τον κίνδυνο της εισχώρησης του νερού και των υδρατμών πίσω από τα πλακάκια εξαιτίας ενδεχόμενης αποκόλλησή τους.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ιδανική λύση αποτελεί η στεγάνωση της τοιχοποιίας πριν την πλακόστρωση, και ιδίως τα σημεία τα οποία επιφορτίζονται πιο έντονα με υγρασία, με το στεγανωτικό σύστημα της ακρυλικής επαλειφόμενης μεμβράνης DSF 300 300 Flex Hydrostop.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

DSF 300

KF 12/7 – F 12/7

Βήματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, σταθερό και χωρίς σκόνη, βρωμιές, λάδια, λίπη και χαλαρά κομμάτια

Στην περίπτωση που απαιτείται γέμισμα και αλφάδιασμα του δαπέδου αυτό μπορεί να γίνει με τα Τσιμεντοειδή Δάπεδα της THRAKON πριν την εφαρμογή της ακρυλικής επαλειφόμενης μεμβράνης

Εάν απαιτηθεί γέμισμα και αλφάδιασμα της τοιχοποιίας μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο από τα Συστήματα Σοβατίσματος της THRAKON πριν την εφαρμογή της ακρυλικής επαλειφόμενης μεμβράνης

Πριν από την εφαρμογή του DSF 300 Flex Hydrostop το υπόστρωμα πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

Για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες, αφαιρέστε αρχικά τα λίπη και τα λάδια και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα κατάλληλο αστάρι για την αντισκωρική προστασία της επιφάνειας

Το DSF 300 Flex Hydrostop εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται αδιάλυτη με κύλινδρο ή βούρτσα. Μετά την πλήρη ξήρανση εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση, επίσης αδιάλυτη

Κατά μήκος της ένωσης της τοιχοποιίας με το δάπεδο αλλά και περιμετρικά από τα σιφώνια και τις υδροληψίες συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης με την ελαστική ταινία υαλοπλέγματος KF 12/7 ή με την ελαστική ταινία πολυεστερικού υφάσματος F 12/7, πλάτους 12 cm. Η τοποθέτηση τους γίνεται με τον εξής τρόπο: Εφαρμόζεται μια στρώση με DSF 300 Flex Hydrostop, σε πλάτος 15-17 cm κατά μήκος των σημείων που χρήζουν ενίσχυσης, και τοποθετείται η ταινία ενώ ακόμη η στρώση είναι νωπή. Ακολουθούν δύο ακόμη στρώσεις η καθεμία αφού στεγνώσει η προηγούμενη

Μετά την ολοκλήρωση όλης της εφαρμογής και μετά την πλήρη ξήρανση της (24 ώρες μετά την εφαρμογή), η υγρή μεμβράνη μπορεί να καλυφτεί κατευθείαν με κεραμικά πλακίδια, με χρήση ελαστικής κόλλας, βάσεως τσιμέντου, τροποποιημένη με ειδικές ρητίνες

Μην εφαρμόζετε το DSF 300 Flex Hydrostop σε νωπές επιφάνειες ή σε επιφάνειες με υγρασία. Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 3 ώρες από την εφαρμογή του προϊόντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να είναι κάτω από + 5˚C

Μην αραιώνετε το DSF 300 Flex Hydrostop με νερό ή μην το αναμιγνύεται με άλλα υλικά

Ανακατέψτε το καλά με ένα ηλεκτρικό μίκτη πριν από την εφαρμογή

Μην εφαρμόζετε το DSF 300 Flex Hydrostop σε υποστρώματα απευθείας που εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από +30˚C) ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων

Αποφύγετε την εργασία σε συνθήκες βροχόπτωσης ή παγετού

Δεν Συνίσταται

Η χρήση του προϊόντος σε πισίνες και περιοχές που είναι μόνιμα κάτω από το νερό

Να μένει εκτεθειμένο το προϊόν μετά την εφαρμογή του στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Απαιτείται η κάλυψή του με κάποιο κεραμικό προϊόν

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

από 1