ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων 110 g/m²

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα (110 g/m²)

Απόχρωση: Μπλε

Συσκευασία:
Ρολό 1 x 50 m και 0,25 x 50m
Μάτι 10x10 mm
Βάρος 110 g/m²

Μεγέθυνση
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων 110 g/m²

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα (110 g/m²)

Απόχρωση: Μπλε

Συσκευασία:
Ρολό 1 x 50 m και 0,25 x 50m
Μάτι 10x10 mm
Βάρος 110 g/m²

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...