ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 705

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 4L και 15L

Μεγέθυνση
ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 705

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 4L και 15L

Περιγραφή

Διαλυτικό για αραίωση βερνικοχρωμάτων και καθαρισμού εργαλείων. Περιέχει τολουόλη.

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλο για τον καθαρισμό πιστολιού
  • Κατάλληλο για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής, χρωμάτων και βερνικιών