ΧΡΩΜΑΤΑ

WHITE SPIRIT

Διαλυτικό

Διαλυτικό για χρώματα πινέλου

Συσκευασία: Πλαστικά δοχεία των 375ml, 750ml, 4L και 15L

Μεγέθυνση
ΧΡΩΜΑΤΑ

WHITE SPIRIT

Διαλυτικό

Διαλυτικό για χρώματα πινέλου

Συσκευασία: Πλαστικά δοχεία των 375ml, 750ml, 4L και 15L

Περιγραφή

Βραδυστέγνωτο διαλυτικό, κατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων. (Διαλυτικό για χρώματα πινέλου).

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων. Συνίσταται κυρίως για χρήση με πινέλο. Το WHITE SPIRIT είναι εύφλεκτο υλικό, γι' αυτό συνίσταται η χρήση του να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης και σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...