ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 512 BUILD

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Απόχρωση: Λευκό, Γκρι

Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Κατανάλωση: Περίπου 15 - 16 kg/m²/cm

Μεγέθυνση Δείτε τις αποχρώσεις
Πιστοποιήσεις
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

WRM 512 BUILD

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Απόχρωση: Λευκό, Γκρι

Συσκευασία: Χαρτόσακος 25kg

Κατανάλωση: Περίπου 15 - 16 kg/m²/cm

Περιγραφή

Το προϊόν WRM 512 BUILD είναι ένα κονίαμα κατάλληλο για χτίσιμο και σοβάτισμα. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για κάθε είδους επισκευές και μερεμέτια σοβάδων και τοιχοποιίας. Παράγεται και ελέγχεται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 998-1 (σοβάδες) και ΕΝ 998-2 (κονιάματα τοιχοποιίας).

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλος για μικρές επιδιορθώσεις (μερεµέτια)
  • Κατάλληλος για την αποκατάσταση πεσμένων σοβάδων και απλών ρηγματώσεων στην τοιχοποιία

Πλεονεκτήματα

  • Πολλαπλές εργασίες με ένα μόνο υλικό
  • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα
  • Υψηλές αντοχές - Γρήγορη εφαρμογή
  • Επιτρέπει τις επιφάνειες να «αναπνέουν»
  • Άριστη εργασιμότητα
  • Παράγεται με χαλαζιακή άμμο
  • Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 998-1 & ΕΝ 998-2

Βήματα Εφαρμογής

Βήμα 1

Αρχικά απομακρύνουμε τα σαθρά τμήματα του σοβά ή τμήματα σοβά που έχουν αποκολληθεί ή ρηγματώσει με τη βοήθεια κατάλληλου εργαλείου, (καλέμι ή μιας σπάτουλας ή άλλο)

Βήμα 2

Στη συνεχεία καθαρίζουμε την επιφάνεια επιμελώς με τη βοήθεια μιας σκληρής βούρτσας, και την πλένουμε πολύ καλά ώστε να αφαιρεθούν και όλες οι σκόνες

Βήμα 3

Επισκευάζουμε τυχόν βλάβες της τοιχοποιίας με κατάλληλο επισκευαστικό υλικό ανάλογα με την περίπτωση

Βήμα 4

Διατηρούμε τον τοίχο υγρό μέχρις κορεσμού

Βήμα 5

Ασταρώνουμε τις επιφάνειες με τις οποίες θα έλθει σε επαφή ο επισκευαστικός σοβάς με το ακρυλικό αστάρι GLX 290

Βήμα 6

Προσθέστε σε καθαρό δοχείο 4,6-4,7 lt καθαρό νερό για το σακί των 25kg και αδειάστε σταδιακά το περιεχόμενο του σάκου ανακατεύοντας συνέχεια με ηλεκτρικό αναδευτήρα, έτσι ώστε να προκύψει μία ομοιογενής μάζα κονιάματος

Βήμα 7

Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για 3 min και ανακατεύστε ξανά για λίγο. Επίσης συνίσταται να αναδεύετε περιοδικά το μίγμα για όση ώρα διαρκεί η εργασία.Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του

Βήμα 8

Το WRM 512 εφαρμόζεται όπως ο κοινός σοβάς ή η κοινή λάσπη. Για εφαρμογή ως σοβάς:Τρίβεται κανονικά με σπογγώδες τριβίδι. Πρέπει να Λάβουμε υπόψη ότι ο χρόνος αναμονής για τρίψιμο μεταβάλλεται με την θερμοκρασία, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και την αναλογία νερού ανάμιξης. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του σοβά (στρώση πρόσφυσης) με χρήση του επισκευαστικού κονιάματος WRM 512, προσέχοντας ώστε να έλθει σε καλή επαφή το στρώμα του επισκευαστικού σοβά με τις υπάρχουσες επιφάνειες, τόσο της τοιχοποιίας όσο και των παλιών σοβάδων. Όπου χρειάζεται επιμένουμε και με το μυστρί για να εξασφαλίζουμε καλύτερη επαφή

Βήμα 9

Στα σημεία του υποστρώματος που υπάρχουν θερμομονωτικές πλάκες (π.χ. πλάκες πολυστερίνης , κλπ.), όπως σε κολώνες δοκάρια , κλπ., συνιστάται η ενίσχυση του WRM 512 με υαλόπλεγμα, προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση ρωγμών. Το υαλόπλεγμα τοποθετείται με τον εξής τρόπο: Εφαρμόζεται μια πρώτη στρώση σοβά και ενώ είναι ακόμη νωπός τοποθετείται η λωρίδα του υαλοπλέγματος πιέζοντας ελαφρά ώστε να γίνει ένα σώμα με τον σοβά. Στη συνέχεια ακολουθεί εφαρμογή μιας δεύτερης και τελικής στρώσης. Σκοπός είναι το πλέγμα να είναι πλήρως ενσωματωμένο με το WRM 512 και να βρίσκεται στο 1/3 του πάχους του σοβά από έξω προς τα μέσα. Τέλος το πλέγμα θα πρέπει να καλύπτει και την περιοχή εκατέρωθεν των θερμομονωτικών πλακών κατά 10-15 cm

Βήμα 10

Στη συνέχεια όταν πήξει η πρώτη στρώση ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά με χρήση πάλι του επισκευαστικού κονιάματος WRM 512

Βήμα 11

Όταν τραβήξει και η τελική στρώση την περνάμε με την πήχη και στη συνέχεια εάν είναι απαραίτητο την εξομαλύνουμε με τριβίδι

Αποθήκευση

Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους των 25kg και διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.