Εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικό του υπόγειου τοιχίου

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Εισροή υγρασίας λόγω έλλειψης ή προβληματικής στεγανοποίσης

ΛΥΣΗ

I. Θα πρέπει να ελέγξουμε την εξωτερική επιφάνεια και να βεβαιωθούμε πως δεν υπάρχουν ανοίγματα, φουρκέτες, τρυπόξυλα κτλ, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την υγρασία να εισχορήσει στο εσωτερικό του τοιχίου

II. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα στο σκυρόδεμα, θα πρέπει να τα κόψουμε με μεταλλικό δίσκο

III. Κάνουμε τοπική επάλειψη με το αστάρι αντιδιαβρωτικής προστασίας του οπλισμού WRM 510

IV. Εφαρμόζουμε το επισκευαστικό κονίαμα WRM 525 προκειμένου να σφραγίσουμε τη φωλιά

V. Εφαρμογή του στεγανωτικού επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς βάσης DSF 363 FIBER ELASTIC, σε 4 στρώσεις, σταυρωτά

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: