Φούσκωμα χρώματος ή και σοβά σε εσωτερικούς χώρους

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Εισροή υγρασίας λόγω έλλειψης ή προβληματικής στεγανοποίσης

ΛΥΣΗ

A. Εντοπισμός και αποκατάσταση προβλήματος υγρασίας:

Σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποια στεγανοποίηση στην ταράτσα, τότε μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα:
I. FLX 380 ROOF SEALER
II. FLX 382 PLUS
III. FLX 385 HYBRID
IV. FLX 390 PU SYSTEM
V. DSF 353 SUPER ELASTIC

Σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί κάποια στεγανωτική μεμβράνη, θα πρέπει να ελέγξουμε το σημείο που έχει αστοχήσει. Κατόπιν, εφαρμόζουμε μία απο τις στεγανωτικές μεμβράνες της THRAKON (FLX 380, FLX 382, FLX 385) τοπικά, στην προβληματική περιοχή

B. Αποκατάσταση της επιφάνειας στο εσωτερικό της τοιχοποιίας:

I. Τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο ή τριβείο
II. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας απο σαθρά και σκόνες
III. Εφαρμογή επισκευαστικού σοβά WRM 550 προς αντικατάσταση του προβληματικού σοβά
IV. Αστάρωμα της επιφάνειας με το αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM
V. Χρωματισμός της επιφάνειας με το ειδικό χρώμα για χώρους με υγρασία, STATUS KITCHEN AND BATH

 

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: