Φούσκωμα σοβά ή και χρώματος σε ταβάνια

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

α. Εισροή υγρασίας από ρηγματωμένους ή μη αδιαβροχοποιημένους αρμόστοκους

β. Εισροή υγρασίας λόγω έλλειψης στεγάνωσης (στην ταράτσα)

 

ΛΥΣΗ

Σε περίπτωση που δεν είναι αδιαβροχοποιημένος ο αρμόστοκος:

I. Καθαρίζουμε καλά τον αρμόστοκο με το μη όξινο καθαριστικό VLX 181

II. Αδιαβροχοποιούμε την επιφάνεια με το αδιαβροχοποιητικό επιφανειών NANOSHIELD W

Σε περίπτωση που είναι ρηγματωμένος ο αρμόστοκος:

I. Αποξήλωση των σαθρών αρμόστοκων (με ένα κατσαβίδι ή δίσκο)

II. Καλός καθαρισμός του υποστρώματος από σαθρά και σκόνες

III. Αρμολόγηση με τον τσιμεντοειδή αρμόστοκο FMF 150, με προσθήκη του ελαστικοποιητή αρμόστοκων VLX 185 GROUT ELASTIC (1,8 kg VLX 185 : 5kg FMF 150)

Σε περίπτωση που έχουμε έλλειψη στεγάνωσης στην ταράτσα, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα:

I. FLX 380 ROOF SEALER

II. FLX 382 PLUS

III. FLX 385 HYBRID

IV. FLX 390 PU SYSTEM

V. DSF 353 SUPER ELASTIC

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: