Πλακόστρωση εξωτερικών χώρων

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εξωτερικούς χώρους οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερες και πιο απότομες με αποτέλεσμα μεγαλύτερες και συχνότερες συστολοδιαστολές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν συνήθως συνθήκες μεγαλύτερης καταπόνησης από δονήσεις από ότι σε εσωτερικούς χώρους, επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε κόλλες με αντοχές σε ελαστικότητα, σε δυνατότητα εφελκυσμού και κάμψης, σε προσβολές από χημικά – καθαριστικά και κυρίως με χαρακτηριστικά αντιπαγετικότητας.

Πολύ σημαντικό όμως είναι να λαβαίνουμε πάντα υπόψη μας και τις αναμενόμενες συστολοδιαστολές, την υγρασία και τις ακραίες συνθήκες τόσο κατά την διάρκεια της εφαρμογής των πλακιδίων, όσο και κατά τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για το λόγο αυτό συστήνονται κυρίως κόλλες υψηλότερων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως κατηγορίας τύπου C2 κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12004.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

NSD 620

GLX 292

Κόλλες κατηγορίας C2

FMF 150

FMF 160 LUX

Βήματα

Για την προετοιμασία του υπόβαθρου και την εφαρμογή της κόλλας ανατρέξτε στις Γενικές Οδηγίες για Κόλλες

Κατά την προετοιμασία του υπόβαθρου καλύπτουμε ρωγμές και ατέλειες σε τοιχία και δάπεδα. Φροντίζουμε να οπλίσουμε ρωγμές οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να διευρυνθούν στο μέλλον

Στην περίπτωση που απαιτείται γέμισμα και αλφάδιασμα της επιφάνειας αυτή μπορεί να γίνει με το τσιμεντοειδές δάπεδο από τρίμμα YTONG NSD 620. Το NSD 620 είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου έχουμε πρόβλημα βάρους

Πριν την εφαρμογή της κόλλας συστήνεται προαιρετικά η εφαρμογή του ακρυλικού ασταριού υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM για σταθεροποίηση του υπόβαθρου και αυξημένες αντοχές συγκόλλησης

Προσέχουμε κατά την εφαρμογή στις κάθετες επιφάνειες (σοβατεπί, ντύσιμο δοκαριών) να εξομαλύνουμε πρώτα το υπόβαθρο, ώστε να χρησιμοποιηθεί η λιγότερη δυνατή ποσότητα κόλλας και να αποφύγουμε την πιθανότητα ολίσθησης

Σε περιπτώσεις που τοποθετούνται πλακίδια για διακόσμηση σε τοίχους αυτόνομα και χωρίς συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βάση και τα πλαϊνά της κατασκευής οδηγοί ώστε να συγκρατούν τα πλακίδια και να αποφεύγονται ολισθήσεις (ή πλαγιολισθήσεις). Οι οδηγοί αφαιρούνται την επόμενη μέρα ή πριν την αρμολόγηση

Αρμολόγηση:

Για την αρμολόγηση χρησιμοποιούνται οι αρμόστοκοι της THRAKON. Η αρμολόγηση στο δάπεδο και η βατότητα επιτρέπονται μετά από 24 ώρες, ενώ η αρμολόγηση στον τοίχο επιτρέπεται μετά από 12 ώρες.

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΔΑΠΕΔΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: