Στεγανοποίηση ταράτσας με ακρυλική μεμβράνη (με ρήσεις)

Ποιο είναι το ζητούμενο;

taratsa_me_rhseis_1

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένες ρήσεις στην πλάκα σκυροδέματος, θα πρέπει να προστατέψουμε το σκυρόδεμα από την υγρασία, ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα, είτε στην επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος (ταράτσα), είτε στο ταβάνι της κατοικίας (από το κάτω μέρος της ταράτσας).

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Επειδή οι ρωγμές στις ταράτσες και πολύ περισσότερο οι συνδέσεις μεταξύ των επιφανειών παρουσιάζουν συστολοδιαστολές, για την μόνωση θα χρησιμοποιηθεί το ελαστομερές ακρυλικό στεγανοποιητικό γαλάκτωμα FLX 380 ROOF SEALER.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

WRM 525

WRM 518

FLX 380

Βήματα

taratsa_me_rhseis_2 taratsa_me_rhseis_3 taratsa_me_rhseis_4

Αφαιρούμε τα σαθρά τμήματα από την πλάκα σκυροδέματος

Πλένουμε και αφαιρούμε τυχόν μούχλες και πρασινίλες που έχουν αναπτυχθεί στην επιφάνεια της πλάκας

Ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι, υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM, όλες τις επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρμοστούν τα υλικά

Τις μεγάλες ρωγμές ( > 5 mm) και κενά τα κλείνουμε με το επισκευαστικό σκυροδέματος WRM 525

Στις γωνίες των στηθαίων με την πλάκα, δημιουργούμε κατάλληλη καμπύλη (λούκι), με το επισκευαστικό κονίαμα WRM 518, ώστε να μην συγκεντρώνονται τα νερά σε ένα σημείο

Όταν στεγνώσουν πολύ καλά οι επιφάνειες εφαρμόζουμε με ρολό, σε δύο στρώσεις, σταυρωτά, το ακρυλικό στεγανοποιητικό γαλάκτωμα FLX 380 ROOF SEALER

Το πρώτο χέρι εφαρμόζεται αραιωμένο με 20-30% νερό

Εάν τα φορτία της υγρασίας αναμένεται να είναι μεγαλύτερα τότε εφαρμόζουμε και ένα τρίτο χέρι. Το κάθε χέρι εφαρμόζεται πάνω στο προηγούμενο όταν αυτό έχει στεγνώσει

Η εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να αποφεύγεται όταν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή για την επομένη ημέρα από την εφαρμογή.

Οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή του στεγανοποιητικου γαλακτώματος FLX 380 ROOF SEALER επιτρέπεται να έχουν ελαφρά και μόνον βατότητα.

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: