Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτικά γαλακτώματα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πολλές φορές στη τσιμεντοκονία ρύσεων που εφαρμόζεται στις ταράτσες, μετά την σκλήρυνση της, δημιουργούνται τριχοειδείς ρωγμές (<1mm). Άλλοτε υπάρχουν ρωγμές στα σημεία επαφής της με την τοιχοποιία. Ακόμη μπορεί να έχει και αυξημένο πορώδες λόγω κακής κατασκευής του μίγματος.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει διαρροή νερού από την επιφάνεια της προς την πλάκα και προς τις εσωτερικές επιφάνειες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στους τοίχους και την καταστροφή των χρωμάτων. Ακόμη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ ποιο σοβαρά προβλήματα, όπως διάβρωση του οπλισμού της πλάκας η οποία αποτελεί κίνδυνο για τη στατικότητα της κατασκευής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Επειδή οι ρωγμές στα μπαλκόνια και στις βεράντες και πολύ περισσότερο οι συνδέσεις μεταξύ των επιφανειών παρουσιάζουν συστολοδιαστολές, για την μόνωση θα χρησιμοποιηθεί το ασφαλτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού BORNIT®-Fundamentdicht 1K, το οποίο και θα αποτελέσει την ενδιάμεση υγρομόνωση μεταξύ πλάκας και τσιμεντοκονίας.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 518

WRM 525

FUNDAMENTGRUND

FUNDAMENTDICHT 1K

Βήματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στέρεο και σταθερό καθώς και ελεύθερο από λιπαρές ουσίες, λάδια και σαθρά υλικά. Η ύπαρξη ελάχιστης υγρασίας δεν αποτελεί πρόβλημα ωστόσο στα σημεία που εμφανίζονται σταγόνες νερού και λιμνάζον νερό αυτό θα πρέπει να απομακρύνεται

Τις μεγάλες ρωγμές ( > 5 mm) και κενά τα κλείνουμε με το ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα WRM 525

Στις γωνίες των στηθαίων με την πλάκα, δημιουργούμε με το WRM 518 κατάλληλη καμπύλη ώστε να μην συγκεντρώνονται τα νερά σε ένα σημείο

Ασταρώνουμε με το ασφαλτικό αστάρι BORNIT®- FUNDAMENTGRUND όλες τις επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρμοστούν τα υλικά

Tο επαλειφόμενο επίχρισμα «BORNIT®-Fundamentdicht 1K» είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται ανάδευση. Απλώνεται με σπάτουλα «χτένα» ή σπάτουλα φινιρίσματος. Για την επίτευξη ομοιόμορφου πάχους των στρώσεων η στεγανοποίηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις.

Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης

Προστατεύετε τη νωπή επίστρωση από τη βροχή και από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Το υλικό δεν επιτρέπεται μετά την εφαρμογή του να μένει ακάλυπτο καθώς καταστρέφεται από την UV ακτινοβολία

Μην χρησιμοποιείται το προϊόν όταν βρέχει ή όταν αναμένεται βροχή καθώς και όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι χαμηλότερη των +5°C

Τέλος μετά το στέγνωμα του υλικού ακολουθεί η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: