Στεγανοποίηση ταράτσας με τσιμεντοειδή υλικά

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πολλές φορές το σκυρόδεμα μετά την σκλήρυνση δημιουργεί τριχοειδείς ρωγμές (<1mm). Άλλοτε υπάρχουν ρωγμές μεταξύ συνδέσεων ταρατσών. Ακόμη μπορεί να υπάρχει αυξημένο πορώδες του σκυροδέματος.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει διαρροή νερού από την επιφάνεια της ταράτσας προς τις εσωτερικές επιφάνειες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στους τοίχους και την καταστροφή των χρωμάτων. Ακόμη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ ποιο σοβαρά προβλήματα, όπως διάβρωση του οπλισμού της πλάκας η οποία αποτελεί κίνδυνο για τη στατικότητα της κατασκευής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Επειδή οι ρωγμές στις ταράτσες και πολύ περισσότερο οι συνδέσεις μεταξύ των επιφανειών παρουσιάζουν συστολοδιαστολές, για την μόνωση θα χρησιμοποιηθεί το υπερελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών DSF 353 SUPER ELASTIC, το οποίο έχει άριστη αντοχή σε κανονική βατότητα και επιβολή φορτίων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292

WRM 525

WRM 518

DSF 353

Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων (223gr/m2)

Βήματα

Αφαιρούμε τα σαθρά από την πλάκα σκυροδέματος

Πλένουμε και αφαιρούμε τυχόν μούχλες και πρασινίλες που έχουν αναπτυχθεί στην επιφάνεια της πλάκας

Ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM, όλες τις επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρμοστούν τα υλικά

Τις μεγάλες ρωγμές ( > 5 mm) και κενά τα κλείνουμε με το επισκευαστικό σκυροδέματος WRM 525

Στις γωνίες των στηθαίων με την πλάκα, δημιουργούμε κατάλληλη καμπύλη (λούκι), με το επισκευαστικό κονίαμα WRM 518, ώστε να μην συγκεντρώνονται τα νερά σε ένα σημείο

Όταν στεγνώσουν πολύ καλά οι επιφάνειες εφαρμόζουμε με ρολό ή σκληρή βούρτσα το στεγανοποιητικό επαλειφόμενο κονίαμα δύο συστατικών DSF 353 SUPER ELASTIC σε τρεις στρώσεις, σταυρωτά. Προτείνουμε το λευκό προϊόν, ώστε να προστατέψουμε την επιφάνεια εφαρμογής από τις υπεριώδης ακτίνες του ήλιου

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: