Στεγάνωση πισίνας με πολυουρεθανικό χρώμα

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Η στεγανοποίηση πισίνας είναι μια απαιτητική εργασία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τη μελέτη και την εφαρμογή της και οφείλει να παρέχει την ικανότητα στην κατασκευή να αντέχει στα υψηλά φορτία υδροστατικής πίεσης, τόσο θετικής όσο και αρνητικής, τα οποία δέχεται σε βάθος χρόνου αλλά και στις έντονες συστολοδιαστολές που δημιουργούνται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών (ζέστη – παγετός) όταν αυτή αδειάζει για συντήρηση.
Ένας αρκετά συνηθισμένος και παράλληλα οικονομικός τρόπος στεγάνωσης και φινιρίσματος μίας πισίνας είναι η βαφή της με κάποιο χρώμα ειδικής σύστασης, που θα είναι ικανό να αντέξει στις καιρικές συνθήκες και σε συνθήκες μόνιμης εμβάπτισης στο νερό. Η THRAKON προτείνει την εφαρμογή του πολυουρεθανικού χρώματος πισίνας CARMYPOOL.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Για τη στεγάνωση της πισίνας θα χρησιμοποιηθεί στεγανος σοβάς DSF 370 και για τελικό φινίρισμα θα χρησιμοποιηθεί το πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας CARMYPOOL. Το παραπάνω σύστημα δημιουργεί μια άριστη στεγάνωση έναντι της υδροστατικής πίεσης και δίνει στην πισίνα αντοχή σε βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

WRM 518
DSF 370
CARMYPOOL PRIMER
CARMYPOX EG-10
CARMYPOOL

Βήματα

ΒΗΜΑ 1: Καθαρισμός της επιφάνειας από έλαια, σαθρά, σκόνες κτλ. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εξογκώματα (πχ φουρκέτες) θα πρέπει να κόβονται σε βάθος 3cm. Διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια (μέχρι κορεσμού) και κατόπιν, επισκευάζουμε τα συγκεκριμένα σημεία με το WRM 518

ΒΗΜΑ 2: Επάνω στο σκυρόδεμα, εφαρμόζουμε τον στεγανό σοβά της THRAKON, DSF 370, αλφαδιάζοντας την επιφάνεια. Το συνολικό πάχος εφαρμογής μπορεί να είναι 2 – 3 cm με μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 1cm. Στα σημεία συναρμογής δαπέδου και τοιχίων της πισίνας, αλλά και στα σημεία συναρμογής ανάμεσα στα τοιχία, προτείνουμε την διαμόρφωση της γωνίας σε ένα κοίλο λούκι, ώστε να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή του πολυουρεθανικού χρώματος στην πορεία

ΒΗΜΑ 3: Αστάρωμα της επιφάνειας με το εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών CARMYPOOL PRIMER (κατάλληλο για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού). Προτείνεται η εφαρμογή του ασταρώματος της επιφάνειας να γίνει τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την εφαρμογή του στεγανού σοβά DSF 370. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τοπικές τριχωειδείς ρηγματώσεις ή ατέλειες, μπορούμε να εφαρμόσουμε την εποξειδική κόλλα-στόκο CARMYPOX EG-10

ΒΗΜΑ 4: Μετά το πέρασμα 24 ωρών, προχωράμε στην εφαρμογή του ειδικού πολυουρεθανικού χρώματος CARMYPOOL. Το CARMYPOOL είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και απόλυτη στεγανότητα από το νερό

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: