Τοπική στεγάνωση αρμών μαρμάρου (στηθαίο)

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Σε κάποιες εφαρμογές, τα στηθαία της ταράτσας επενδύονται με μάρμαρο, για αισθητικούς λόγους. Μετά από κάποιο καιρό ενδέχεται να φθαρεί το σφραγιστικό υλικό. Τότε θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε την εισροή υγρασίας κάτω από το μάρμαρο.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Τοπική στεγάνωση αρμών μαρμάρου κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών. Με την εφαρμογή της SEAL POOL εξα-
σφαλίζουμε άριστη στεγάνωση των αρμών, σε μεγάλο βάθος χρόνου.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

SEAL POOL

Βήματα

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.0 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια από το υφιστάμενο σφραγιστικό υλικό. Αυτό γίνεται με μία μεταλλική σπάτουλα και σε όλο το μήκος και πλάτος του αρμού

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.2. topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.3

BHMA 2: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής από σαθρά και σκόνες, με ένα σκουπάκι

BHMA 3: Εφαρμόζουμε μία χαρτοταινία αριστερά και δεξιά του αρμού, προκειμένου να μην λερωθεί η επιφάνεια

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.4 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.5

BHMA 4: Εφαρμόζουμε την σιλικόνη SEAL POOL, η οποία είναι ιδανική για εφαρμογές με υγρασία και έντονες συστολοδιαστολές

BHMA 5: Επιπεδώνουμε την επιφάνεια με το δάκτυλο μας, όσο είναι ακόμη νωπή η SEAL POOL

topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.6 topiki-steganosi-armon-marmarou -stithaio.6.1

BHMA 6: Αφαιρούμε την χαρτοταινία, όσο είναι ακόμη νωπή η σιλικόνη

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: