ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

XPS

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Απόχρωση: Μπλε

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1250 x 600
Πάχη (mm) : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

XPS

Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Απόχρωση: Μπλε

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1250 x 600
Πάχη (mm) : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ΧPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13164.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας * λD(max):
λ (W/mK) 0,031 στα 2 (cm)
λ (W/mK) 0,032 στα 3 (cm)
λ (W/mK) 0,034 στα 4-5 (cm)
λ (W/mK) 0,036 στα 6-12 (cm)

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνιτή γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.
Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...